Personal 

Personalenhetens uppdrag är stödja verksamheternas strategiska personalplanering och säkerställa att Länsstyrelsen har personal med rätt kompetens, i en bra arbetsmiljö med goda anställningsvillkor.

Personalenheten stödjer och utvecklar Länsstyrelsens olika verksamheter genom bemanning, rekrytering, introduktion och kompetensutveckling.

Vid behov samverkar personalenheten med sjukskrivna medarbetare, chef och företagshälsovård för en bra rehabilitering och återgång till arbetet.

Personalenheten ansvarar för att löneunderlag skickas för utbetalning via länsstyrelsernas samordnade löneservice (SLS) på Länsstyrelsen i Kronobergs län i Växjö.

Du läser mer om hur du söker lediga tjänster samt hur det är att arbeta på Länsstyrelsen under "Jobba hos oss" under "Om Länsstyrelsen".

Personalenheten har tre medarbetare.

Susanne Nilsson är personalchef.

Kontakta oss

Susanne Nilsson
Avdelningschef
Avdelning Administrativt stöd
Susanne punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255381
Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441