Kommunikation 

Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för Länsstyrelsens information och kommunikation och är både rådgivande och producerande.

Kommunikationsenhetens ansvar kan delas upp i tre huvudområden:

  • stöd till länsledningen och verksamheterna i deras löpande kommunikationsarbete
  • övergripande förutsättningar i form av riktlinjer, rutiner, mallar och kompetens
  • övergripande information om Länsstyrelsen och Norrbotten.

Dessutom ansvarar vi för att samordna och organisera externa besök till länet från regering, riksdag, Hovet, ambassader, myndigheter, organisationer, med flera.

Vi är sammanlagt sju personer på enheten.

Enheten ansvarar även för EU-informationskontoret "Europa Direkt Norrbotten" som drivs i form av ett projekt tillsammans med bland annat Landstinget. Jonas Nuldén är ansvarig informatör. Läs mer om det under "EU och internationellt".

För vår naturinformation ansvarar Anna Berhan. Hon är placerad på kommunikationsenheten, men hör även till Fältenheten.

Kommunikationsenheten består av sex medarbetare.

Hans Gothefors är kommunikationschef.

Kontakta oss

Hans Gothefors
Kommunikationschef
Kommunikationsenheten
hans punkt gothefors snabela lansstyrelsen punkt se¤hans punkt gothefors snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255418
070-5535202
Jennifer Sköld
Kommunikationsenheten
Jennifer punkt Skold snabela lansstyrelsen punkt se¤Jennifer punkt Skold snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255430
Susanne Yvesand
Kommunikationsenheten
Susanne punkt Yvesand snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Yvesand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255477
Anna Berhan
Kommunikationsenheten
Anna punkt Berhan snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Berhan snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255448