Kartor

Länsstyrelserna har karttjänster både för allmänheten och för professionella användare.

Länsstyrelsen är ingen kartproducent men tar fram en hel del planeringsunderlag och liknande i form av geografisk information.

Länsstyrelsen erbjuder en del av denna information i följande format:

  • Enklare översiktskartor på hemsidan, på skyltar och i trycksaker såsom broschyrer om skyddad natur med mera
  • Webbkartor (interaktiva kartor)
  • WMS-tjänster för användning i egen GIS-programvara
  • Shape-filer för nedladdning och användning i egen GIS-programvara

Du som har kartbehov utöver vad som här erbjuds hänvisar vi till Lantmäteriet som har ett stort utbud kartprodukter. Det finns också ett flertal privata aktörer som tar fram och trycker diverse specialkartor. Återförsäljare av kartor är bland annat kartbutiker, resebyråer, bokhandlare och bensinstationer.