Landshövding och länsledning 

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).


Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.


Kontakta oss

Sven-Erik Österberg
Landshövding
Länsledning
sven-erik punkt osterberg snabela lansstyrelsen punkt se¤sven-erik punkt osterberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255482
Johan Antti
Länsråd
Länsledning
Johan punkt Antti snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Antti snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255231
Helena Morén
Staben
helena punkt moren snabela lansstyrelsen punkt se¤helena punkt moren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255375