Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Handläggare kulturmiljö och samhällsplanering Vi på länsstyrelsen söker en handläggare till enheten Samhällsplanering och kulturmiljö. Du kommer till en relativt ny enhet som funnits ca 1 år vars verksamheter spänner över många intressanta arbetsfält i vårt län. Vi arbetar för en hållbar utveckling för länets invånare, företag och besökare samt verkar för att använda, utveckla och bevara våra kulturmiljöer som är en viktig del i samhällets historia. Vi arbetar i ett komplext system som kräver avvägningar mellan olika intressen så att dagens och morgondagens generationer kan leva i ett län som är funktionellt och attraktivt. Arbetsbeskrivning: Arbetet innebär huvudsakligen planering, tillsyn och övergripande arbete inom fornminnesvård.Du deltar även i arbetet med bidrag och hanterar tillståndsärenden inom kulturmiljöområdet. Även andra typer av kulturmiljöärenden kan bli aktuella. Du kommer även att involveras i arbetet med enhetens hantering av strandskyddsdispenser. Arbetet innebär samarbete med många externa aktörer som privatpersoner, organisationer och andra myndigheter, samt med andra sakområden inom Länsstyrelsen. Du kommer även att ingå i olika regionala nätverk. Arbetet innefattar många olika digitala system som t.ex. platina och du är även systemadministratör för vissa verksamhetssystem.
  • Vill du vara en del av ett team som utvecklar Norrbotten Vi söker nu en Bredbandskoordinator Vi söker dig som vill jobba för utvecklingen av morgondagens bredbandslösningar i Norrbotten. Regeringen har uppdragit Länsstyrelsen i Norrbottens Län att under åren 2015-2020 samordna länets bredbandsfrågor. Som bredbandskoordinator i Norrbottens län ska du verka för att säkerställa en tillgänglig och grundläggande IT-infrastruktur i länet genom att samordna det strategiska arbetet och bidra till ett för länet optimalt utnyttjande av medel. Genom samverkan med aktörer på lokal och regional nivå ska du fånga upp efterfrågan samt sprida kunskap om vilka möjligheter ökad bredbandsutbyggnad innebär för utbud och efterfrågan av digitala tjänster. Du kommer att ha ett nära samarbete med IT Norrbotten och länets kommuner. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Övergripande samordna arbetet med att säkerställa en tillgänglig och grundläggande IT-infrastruktur i länet. • Samarbeta med strategiska aktörer av betydelse för bredbandsutbyggnaden i länet. • Samarbeta med andra län och myndigheter, såsom PTS, Jordbruksverket och Tillväxtverket, för att främja bredbandsutbyggnaden. • Identifiera behov hos lokala intressenter, såsom företag, lokala utvecklingsgrupper och privatpersoner, samt stötta dessa. • Informera om finansieringsmöjligheter samt pågående och kommande satsningar inom bredbandsområdet. • Sprida kunskap om utvecklingsmöjligheter kopplat till digitala tjänster. • Delta i analysarbete samt förmedla information om vilka områden som har mindre god bredbandstäckning i länet samt var det finns brister i mobiltäckningen. • Bistå i det nationella uppföljningsarbetet. • Delta i handläggningen av stöd till bredbandsutbyggnad samt grundläggande betaltjänster . • Delta i arbetet med en regional digital agenda för Norrbotten.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441