Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • HR-specialist 112-6524-15 Enheten för personal och verksamhetsstyrning arbetar för att Länsstyrelsen ska vara en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare. Vi utvecklar myndighetens värdegrundsarbete och personalpolitik samt stödjer våra medarbetare och chefer. Personalchefen ingår i myndighetens ledningsgrupp. Länsstyrelserna har ett nära samarbete inom alla verksamheter, så även inom personalområdet. Arbetsbeskrivning: Du kommer att arbeta brett med både strategiska och operativa frågor samt medverka i utvecklingen av personalarbetet. Du ska erbjuda ett professionellt stöd i frågor som: • Kompetensförsörjning vilket omfattar rekrytering och kompetensutveckling likväl som ledar- och medarbetarskap. • Arbetsmiljö vilket omfattar hälsofrämjande och rehabiliterande arbete av såväl fysisk som psykosocial karaktär. • Anställningsvillkor vilket omfattar arbetsrätt, lönekartläggningar och avtalsfrågor. Inom samtliga områden ska du kunna ta fram stödmaterial, informera och utbilda muntligt och skriftligt samt ta fram och analysera statistik. En nära samverkan med ledningen, medarbetarna och de fackliga parterna är en naturlig del av ditt arbetssätt. Din utbildning, erfarenhet och intresseområden påverkar vilka frågor du huvudsakligen kommer att arbeta med på vår arbetsplats samt i det länsstyrelsegemensamma samarbetet.
  • HR-generalist 112-6525-15 Enheten för personal och verksamhetsstyrning arbetar för att Länsstyrelsen ska vara en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare. Vi utvecklar myndighetens värdegrundsarbete och personalpolitik samt stödjer våra medarbetare och chefer. Personalchefen ingår i myndighetens ledningsgrupp. Länsstyrelserna har ett nära samarbete inom alla verksamheter, så även inom personalområdet. Arbetsbeskrivning Du kommer att arbeta brett med främst operativa frågor samt medverka i utvecklingen av personalarbetet. Du ska erbjuda ett professionellt stöd i frågor som: • Löne- och ersättningsfrågor vilket omfattar kontroller och rättningar, pensioner, statistik samt kontaktperson gentemot länsstyrelsernas samordnade löneservice. • Anställnings- och avtalsfrågor vilket omfattar stöd till chefer och medarbetare i tolkning av lag och avtal. • Administration av rekryteringar och utbildningar. • Upprätta beslutsunderlag inom främst ovanstående arbetsområden. Inom dina ansvarsområden ska du kunna ta fram stödmaterial, informera och utbilda såväl muntligt och skriftligt. Vi använder Agresso som ekonomi- och lönesystem

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441