Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Redovisningsekonom 112-6846-15 Som medarbetare inom ekonomi- och serviceenheten har du en omväxlande och viktig roll i arbetet med myndighetens ekonomiadministration och dess utveckling. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara projektredovisning. Du kommer även att arbeta med flertalet av de arbetsuppgifter som är vanligen förekommande på enheten samt vara ansvarig för de system vi använder. Exempel på arbetsuppgifter: • projektredovisning inom myndigheten • stiftelseredovisning inom myndigheten • månatliga avstämningar och analyser • bokslutsarbete • vid behov delta i den löpande redovisningen • utbildning, information och rådgivning internt i organisationen • vara ansvarig för och expert på de system vi använder • vara backup och bollplank till kollegor på enheten Innehåll- och inriktning i tjänsten kan förändras över tid beroende på hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag och arbetssätt förändras.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441