Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Tillsyn och prövning enligt miljöbalken Tjänsten är placerad inom länsstyrelsens miljöskyddsenhet där vi i huvudsak arbetar med tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Vi har tillsyn över bland annat gruvindustrin och massa- och pappersindustrin och vi tillståndsprövar exempelvis vindkraftsparker, avfallsanläggningar och bergtäkter. I enhetens uppdrag ingår även undersökning och efterbehandling av förorenade områden samt tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Arbetsuppgifterna ger möjlighet att arbeta med miljöfrågor och att konkret kunna göra skillnad. En viktig del i arbetet handlar om att bedöma vilken påverkan verksamheter och industrier i länet har på människors hälsa och miljön. I tjänsten kommer du därför att besöka industrier, ha kontakt med företag, kommunernas miljöinspektörer och allmänheten. I tillsynsarbetet, som innebär besök och samråd med företag, kan vi ställa krav på åtgärder och kontrollera att tillstånden följs. Arbetet med tillståndsprövning innebär att skriva förslag till beslut om tillstånd.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441