Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

Uppdrag

Notarius publicus

Notarius publicus är en gammal tradition i svenskt rättsväsende och betyder ”offentlig tjänsteman” på latin.

Luleå

Länsstyrelsen söker notarius publicus (ref.nr: 112-10354-13) och vid en vakans biträdande notarius publicus (ref.nr: 112-10356-14) med placering och skyldighet att verkställa förrättningar inom Luleå kommun och Boden kommun.

Haparanda

Länsstyrelsen söker notarius publicus (ref.nr: 112-10360-14) med placering och skyldighet att verkställa förrättningar inom Haparanda kommun, Kalix kommun, Pajala kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.

Länsstyrelsen förordnar notarius publicus vars främsta uppgifter är att:

 • Bestyrka namnunderskrifter och avskrifter av andra handlingar.
 • Närvara som vittne (i vissa fall).
 • Kontrollera lotteridragningar (i vissa fall).
 • Efter annan kontroll redogöra för sina iakttagelser.
 • Ta upp förklaringar och överlämna förklaringar till berörd person.
 • Bekräfta att någon annan är behörig att göra vissa saker eller att någon annan har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Kvalifikationer

 • Juristexamen.
 • Ha tillräcklig språkkunskaper.
 • Inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare.
 • Vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Vill du veta mer?

Kontakta länsassessor Hans Landberg 0920-22 550 00

Välkommen med din ansökan senast den 2014-10-28.

Skicka in ansökan till Länsstyrelsen i Norrbottens län, rättsenheten 971 86 Luleå.

Vår e-post adress är: norrbotten@lansstyrelsen.se

 

Lediga jobb just nu

 • Fiskehandläggare Länsstyrelsen är regional myndighet som bland annat ansvarar för länets vatten- och fiskefrågor. Vatten- o fiskeenheten är en enhet med ett 20-tal medarbetare. Tjänsten är tidsbegränsad i 12 månader, med möjlighet till 6 månaders förlängning. Huvudsakliga arbetsuppgifter • utvecklingsinsatser inom fjällfiskeförvaltningen på statens mark ovan odlingsgränsen såsom förnyelse av arrendeavtal, uppdatering av informationsmaterial, utveckling av fiskekortsadministration, medverkan vid framtagande av nytt datasystem för hantering av husbehovsfisketillstånd m.m. • medverka vid utvecklingen av fisket i Torneälven. • handläggning av fiskeärenden • övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441