Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Fiskeribiolog Vatten o fiskeenheten Länsstyrelsen söker en fiskebiolog till vatten och fiskeenheten. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att uppnå en god vattenkvalitet, goda fiskbestånd och ett hållbart fiske. I enheten ingår Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt som arbetar med att genomförandet av EU;s vattendirektiv en fiskefunktion som bl.a. svarar för tillståndsärenden, förvaltningsfrågor och tillsyn samt en fiskeutredningsgrupp som främst bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet på fiskeområdet. • Varierande frågor inom fiskeområdet med tyngdpunkt på frågor som rör fiskerinäringen. • Utreda och handlägga olika typer av tillstånd och dispenser som rör yrkesfisket. • Medverka i handläggningen av sälskademedel till fiskerinäringen. • Utreda och handlägga ärenden och tillstånd kopplade till vattenbruket inom ramen för fiskelagstiftningen. • Bistå vid handläggningen av ansökningar om EU-stöd inom Europeiska Havs- och fiskerifonden. • Insamling och registrering av material i databaser kopplade till uppföljning inom fiskeområdet. • Rådgivning inom frågor som rör fiskereglering, fiskerätt, fiskeförvaltning, fiskevård och EU-stöd till fisket. • Samråda och samverka med centrala myndigheter, kommuner och fiskets organisationer
  • Handläggare/administratör vatten o fiskeenheten Vi på länsstyrelsen söker en handläggare/ administratör till enheten Vatten och Fiske. Vatten och Fiskeenhetens huvudsakliga uppdrag är att uppnå en god vattenkvalitet, goda fiskbestånd och ett hållbart fiske. I enheten ingår Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt som arbetar med att genomförandet av EU;s vattendirektiv för vatten, en fiskefunktion som bl.a. svarar för tillståndsärenden, förvaltningsfrågor och tillsyn samt en fiskeutredningsgrupp som främst bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet på fiskeområdet. Vatten och fiskeenheten söker nu en handläggare och administratör till fiskefunktionen. Du kommer att: • Utreda och handlägga olika typer av ärenden som exempelvis förordnanden för fisketillsynsman, bidrag för viltskador och olika typer av fisketillstånd. • Hantera ekonomiska och administrativa frågor inom verksamhetsområdet. • Insamling och registrering av material i databaser kopplade till uppföljning inom fiskeområdet. • Delta i andra inom enheten förekommande uppgifter med anknytning till fisket

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441