Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

 

Lediga jobb just nu

  • Chef ekonomi- och serviceenheten Vi söker dig som är intresserade av nya utmaningar på en spännande och variationsrik arbetsplats. Du blir enhetschef för ekonomi och service. Enheten som omfattar 12 medarbetare, ansvarar för ekonomisk redovisning, upphandlingar, fastighetsfrågor samt lönegarantier. Enheten samordnar och är kravställare inom IT, GIS, telefoni och informationssäkerhet. Enheten stödjer våra chefer och medarbetare med uppföljning, information och utbildning. Som chef är du ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Vi har ett nära samarbete med övriga länsstyrelser och du kommer bland annat att ingå i ekonominätverket. Tjänsten är säkerhetsklassad.
  • Chef Vatten- och fiskeenheten Vatten- och fiskeenhetens ansvarsområde omfattar bland annat vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt, fiskeförvaltning och fiskevård, medverkan i ärenden rörande vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt planering och arbete med vattenrelaterade åtgärder. Det geografiska ansvarsområdet omfattar i vissa delar även Västerbottens län. Enheten har för närvarande 18 medarbetare. Som enhetschef ansvarar du bl a för samordning, planering och utveckling av verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att arbetet genomförs effektivt och rättssäkert och i konstruktiv samverkan med andra aktörer. Du ingår i Länsstyrelsens och Miljöavdelningens chefsgrupp där du får möjlighet att bidra till hela myndighetens utveckling.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Monica Sundström
Personal och verksamhetsstyrning
Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Monica punkt Sundstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255441