Lediga jobb 

Offentlighetsprincipen rörande inkomna ansökningshandlingar innebär att vi är skyldiga att upplysa den som söker en ledig anställning och har önskemål om att ansökan ska behandlas konfidentiellt att det inte kan ske med hänvisning till reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Däremot markeras en sådan begäran i vårt diarium i samband med registrering av ansökan.

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb och inte via mail eller i pappersformat. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss.

OBS! Vi annonserar ut alla våra jobb och har inte möjlighet att spara spontana ansökningar.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är säljare

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lediga jobb just nu

  • 5-6 Naturvårdshandläggare, inriktning områdesskydd Tjänsterna är placerade på Länsstyrelsens naturvårdsenheten där vi för närvarande är 22 medarbetare. Inom enheten arbetar vi bland annat med skydd av värdefulla naturområden, fr. a. bildande av naturreservat, med fokus på skogliga och marina miljöer samt Natura 2000. Vi arbetar också med åtgärdsprogram för hotade arter, artskydd, rovdjursförvaltning och handläggning av andra naturvårdsrelaterade ärenden samt tillsyn, framför allt inom miljöbalkens område. Länsstyrelsen har nu beviljats extra medel under 2016 för att öka takten i bildandet av naturreservat och för arbetet med bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Vi söker nu 5-6 st medarbetare med inriktning på naturvård. Tjänsterna är begränsade t. o. m. den 30 december 2016 med vissa möjligheter till förlängning om ytterligare medel erhålls. Beroende på kompetens och erfarenhet hos de sökande kommer den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter ske i samband med rekryteringsprocessen. Nedan beskrivs vilka typer av arbetsuppgifter som kan förekomma. Arbetsuppgifter: • Arbete med bildande av naturreservat i dess olika delar inklusive arbete med en alternativ metod för områdesskydd (Nya Komet) • Skriva förslag till reservatsbeslut • Revidera och uppdatera bevarandeplanerna för länets Natura 2000-områden
  • Miljöekonom Vattenmyndigheten Länsstyrelsen söker en miljöekonom till vattenmyndigheten som hör till Vatten- och fiskeenheten. I första hand är detta ett vikariat på ca 1 år men det kan finnas möjlighet till förlängning. Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt arbetar med genomförandet av EU:s vattendirektiv. Som miljöekonom kommer du att ingå i arbetsgruppen för ekonomisk analys. Arbetet innebär dels att analysera konsekvenser och kostnadseffektvitet med avseende på de åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten tar fram, men även att göra ekonomiska analyser som ligger till grund för vattenmyndighetens vidare arbete. Du kommer att arbeta med såväl regionala som nationella frågor tillsammans med dina kollegor på länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten och med kollegor på övriga vattenmyndigheter. På Vatten- och fiskeenheten ingår även en fiskefunktion som bl.a. svarar för tillståndsärenden, förvaltningsfrågor och tillsyn samt en fiskeutredningsgrupp som främst bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet på fiskeområdet. Arbetsbetsuppgifter: • förekommande arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen med tyngdpunkt på miljöekonomiska frågor • att leda, utveckla och samordna arbetet med konsekvensanalyser, styrmedelsanalyser, ekonomisk analys och kostnad-nyttoanalyser • att aktivt bidra med kompetens och kunnande vid framtagandet av underlag och dokument inför samråd och beslut • samverkan med andra myndigheter, branschorganisationer, arbets- och referensgrupper m.fl. • att skapa och leda projekt inom arbetsområdet Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella utifrån hur Länsstyrelsens och enhetens uppdrag kan ändras.

Kontakta oss

Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316
Madelene Törnkvist
Personal och verksamhetsstyrning
madelene punkt tornkvist snabela lansstyrelsen punkt se¤madelene punkt tornkvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255277
072-5008573
Lena Gustavsson
Personal och verksamhetsstyrning
lena punkt m punkt gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt m punkt gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255398
072-5505457