Vi jobbar på Länsstyrelsen

Vilket yrke ska du satsa på i framtiden? Var vill du arbeta? På Länsstyrelsen i Norrbotten finns en mängd varierande och inspirerande yrken. Det här är en plats där människor trivs, en plats som är trevlig att gå till. Kanske har vi något som intresserar just dig? När du i framtiden söker ett spännande och utvecklande jobb är du välkommen att höra av dig till oss.
medarbetare på Länsstyrelsen i Norrbotten

"det är otroligt varierande och jag får vara ute mycket"

Vad gör du på jobbet?

– Jag arbetar med djurskyddskontroller hos djurhållare och även med kontroll av anmälningar som kommit in till oss, där man misstänker att djur far illa. Det handlar både om privatpersoner och företag samt husdjur och lantbruksdjur.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jobbet är otroligt varierande. Jag får vara ute mycket och träffa folk och se hela Norrbotten men arbetar också från kontoret med att formulera skrivelser och beslut. Extra roligt är det att träffa folk med gott ”djuröga” som bryr sig om och sköter om sina djur på bästa sätt.

Varför jobba på Länsstyrelsen?

 – Jag har alltid värnat om djur och Länsstyrelsen är en av de arbetsplatser där man kan arbeta med djurskyddsfrågor. Här finns många fina arbetskamrater och bra arbetsförutsättningar som kvalificerad utrustning och ett utvecklat säkerhetstänk.

 

medarbetare på Länsstyrelsen i Norrbotten

"jag lär mig något nytt varje dag"

Vad gör du på jobbet?

 – Jag arbetar med rådgivning och kunskapsspridning till kommunerna i länet kring mark- och vattenanvändning när det gäller deras planering för vår bebyggda miljö. Exempelvis när det ska byggas i en kommun måste hänsyn tas till de värden som finns runtomkring.

Vad är det bästa med ditt arbete?

 – Jag lär mig något nytt och spännande varje dag och träffar många människor. Dessutom bidrar jag till att höja kompetensen hos kommunernas politiker, de som fattar besluten, så att inte oersättliga värden byggs bort för framtida generationer.

Varför jobba på Länsstyrelsen?

 – Här finns många unga människor i min egen ålder. Alla är oerhört kunniga inom sina områden och brinner för sitt jobb samt delar gärna med sig av kunskaperna. Länsstyrelsens främsta mål är allmänhetens intresse och det inspirerar mig i mitt jobb, varje dag. 

 

medarbetare på Länsstyrelsen i Norrbotten

Hanna Mörtberg, handläggare tillståndsfrågor. Utbildning: Rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

”mitt jobb är utvecklande och intressant”

Vad gör du på jobbet?

– Jag arbetar framför allt med tillstånds- och tillsynsärenden inom flera områden, till exempel överförmyndartillsyn, kameraövervakning, bevakningsföretag och begravningsfrågor. På Länsstyrelsen handlägger vi många olika ärendeslag som rör både privatpersoner och företag. Vi tar även hand om överklagningsärenden av kommunala beslut som till exempel bygglov.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är stor variation på arbetsuppgifterna och jag får bra inblick i många olika samhällsfrågor. Det är oerhört givande att ha kontakt med så många människor som befinner sig i olika situationer i livet. De beslut vi tar här har ofta stor betydelse för de människor som berörs. Därför är jobbet både givande och ansvarsfullt.

Varför jobba på Länsstyrelsen?

– Det är ett intressant och utvecklande jobb, man lär sig nya saker och möter nya människor varje dag. Det finns också ett gott samarbete mellan enheterna. Man kan påverka sin egen arbetssituation och det finns stora möjligheter att utvecklas.

 

medarbetare på Länsstyrelsen i Norrbotten

”jag träffar många människor med fantastiska och även lite galna idéer”

Vad gör du på jobbet?

­­­– Jag hjälper småföretag i glesbygd som söker ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Det kan vara inom turistnäringen, hälsoföretag och andra tjänsteföretag. Det finns många olika näringar på landsbygden som behöver hjälp med att komma igång eller vidareutvecklas. Under det senaste året har jag gått igenom affärsplaner med insatser till ett värde av 25 miljoner på landsbygden.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Att jag träffar en massa människor med fantastiska och även lite galna idéer men som kan leda till bra, fungerande företag. Det finns en härlig uppfinningsrikedom i länet och det är roligt att vara med och påverka företagandet i Norrbotten. Länsstyrelsen gör mycket för landsbygden.

Varför jobba på Länsstyrelsen?

– Bra gemenskap, man får gehör för egna idéer och förslag. Dessutom träffar man många spännande människor här från olika verksamheter inom exempelvis djurskydd, miljö, integration, juridik, tillväxt eller något helt annat. Man lär sig något nytt nästan varje dag, det är kul!

 Vad gör vi på Länsstyrelsen?

Vi ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet. Dessutom samordnar vi olika intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

 Våra olika yrken

På Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar cirka 250 personer och det finns en mängd intressanta yrken. Här finns exempelvis jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ekonomer, biologer, ingenjörer, veterinärer, naturbevakare, agronomer, jägmästare m fl.

 

 Framtida jobb hos oss

Under de senaste åren har vi anställt i genomsnitt 30 personer varje år. Vi beräknar att det kommer att fortsätta i samma takt.

 

 

 Utbildningsvägar

Här arbetar människor med många olika yrken och det finns ännu fler utbildningar som kan leda hit. Ser du ett jobb hos oss som intresserar dig, ta då kontakt med din studie- och yrkesvägledare och diskutera dina alternativ.