Arbetsmiljö och samverkan

Vi på Länsstyrelsen anser att en god arbetsmiljö är en förutsättning för arbetsglädje, hälsa och utvecklingsmöjligheter och således värdefullt för såväl medarbetarna som organisationen.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet där alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade. Därför gör vi årliga satsningar inom olika arbetsmiljöområden, t.ex. seminarieserier med olika teman, ledarskapsenkäter, hälsoundersökningar, systematiska riskbedömningar, utbildning för medarbetare, skyddsombud och chefer samt genomgång av ergonomi. 

Länsstyrelsen har också sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna, vilket innebär att medarbetarna har ett gott inflytande i verksamheten såväl på enhetsnivå som på myndighetsnivå.