Arbetsmiljö och samverkan 

Vi på Länsstyrelsen anser att en god arbetsmiljö är en förutsättning för arbetsglädje, hälsa och utvecklingsmöjligheter och således värdefullt för såväl medarbetarna som organisationen.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet där alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade. Därför gör vi årliga satsningar inom olika arbetsmiljöområden, t.ex. seminarieserier med olika teman, ledarskapsenkäter, hälsoundersökningar, systematiska riskbedömningar, utbildning för medarbetare, skyddsombud och chefer samt genomgång av ergonomi. 

Länsstyrelsen har också sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna, vilket innebär att medarbetarna har ett gott inflytande i verksamheten såväl på enhetsnivå som på myndighetsnivå.  

Kontakta oss

Susanne Nilsson
Avdelningschef
Verksamhetsstöd
Susanne punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255381
Peter Isaksson
Personal och verksamhetsstyrning
Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255316