Jobba hos oss

Fyra människor samtalar vid bord.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Få arbetsplatser har så stor bredd i sin verksamhet som Länsstyrelsen i Norrbottens län. I rollen som regeringens regionala företrädare arbetar vi offensivt för Norrbottens bästa. Tillstånd, tillsyn, samordning och utveckling av viktiga samhällsområden är våra huvuduppgifter - allt för en hållbar utveckling i Norrbotten.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ekonomer, biologer, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. 

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en arbetsplats med cirka 250 medarbetare. 60 procent av våra medarbetare har akademisk utbildning vilket återspeglas i att ett 50-tal utbildningar är representerade på myndigheten. Vi är cirka  60 procent kvinnor och 40 procent män. Medelåldern är knappt 45 år och en stor andel av våra medarbetare är småbarnsföräldrar.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med framåtriktad verksamhet där du har inflytande över ditt arbete och goda utvecklingsmöjligheter. Du har kontakter med företag, kommuner, organisationer och medborgare.

Utveckling av verksamheten sker dels internt, dels i en väl utvecklad samverkan med övriga länsstyrelser. En stor del av våra medarbetare är specialister inom sitt område. Som medarbetare på länsstyrelsen är du en del i utvecklingen av samhället.

 

Bilden är en klickbar länk.