Författningar 

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Kontakta oss

Margareta Abrahamsson
Administrativa enheten
Margareta punkt Abrahamsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Margareta punkt Abrahamsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255225
Maria Svanmo
Handläggare
Landsbygdsenheten
Maria punkt Svanmo snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Svanmo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255443