Barentssamarbete

Barentssamarbetet startade i slutet av 1980-talet som en utvidgning av Nordkalottsamarbetet. År 1988 undertecknade länen och fylkena på Nordkalotten ett samarbetsavtal med länen i nordvästra Ryssland. Den 11 januari 1993 startade det formella Barentssamarbetet med undertecknandet av Kirkenes deklarationen och etableringen av det Barents Euro-Arktiska rådet. Samarbetet bedrivs på nationell nivå, Barentsrådet, och på regional nivå, Barents regionråd.

Barentsregionen

Barents Euro-Arktiska Region, Barentsregionen, är Europas nordligaste samarbetsregion. Barentsregionen omfattar de nordligaste regionerna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland, ett område på totalt 1.75 miljoner km² och med drygt 5,5 miljoner invånare. Inom området lever ett antal urfolk, bl. a. : samer, komi, vepser, och nenetser.

 

Nytt Barentsprogram för 2014-2018.

Målet är en ekonomisk och social utveckling i Barentsregionen. De nya prioriteringsområdena är:

  • kvalificerad arbetskraft och arbetstillfällen
  • infrastruktur och transport
  • näringslivsutveckling
  • demografiska utmaningar
  • gränsöverskridande samverkan
  • naturresurser
  • klimat- och energifrågor
  • innovation och förnyelse
  • kultur
  • attraktiva livsmiljöer

Barentsprogram (utskriftsvänlig version)

Barentsprogram (broschyr)

 

 

Karta Barentsregionen

Områden som ingår i Barentsregionen:

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län i Sverige. Lapplands-, Norra Österbottens- och Kainuu landskap i Finland (Norra Karelen deltar som observatör), Finnmark, Troms och Nordlands fylke i Norge samt Murmansk och Arkhangelsk oblast/län, Nenets autonoma okrog/område, Republiken Karelen och Republiken Komi i Ryssland.

 

Barents regionråd och regionkommittén

Barents regionråd leder det regionala samarbetet. Rådet består av 14 ledamöter med en representant per område samt en representant för urbefolkningen i Barentsregionen. Norrbotten representeras av Landshövdingen. Norra Karelen i Finland, nordvästra Rysslands parlamentariker organisation och Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor har observatörsstatus i Barents regionråd. Rådet möts två gånger per år och är ansvarig för den politiska vägledningen och formulering av riktlinjer för samverkan.  Barentsregionkommitté genomför de beslut Regionrådet tar och har ansvar för det löpande arbetet. Regionkommittén möts fyra gånger per år och består av tjänstemän från regionerna.

 

Arbetsgrupper

Det finns även 16 arbetsgrupper på både nationell och regional nivå som inkluderar tjänstemän, specialister och experter inom de kompetensområdena som grupperna jobbar med. Ordförandeskapet i regionrådet och regionkommittén innebär också att koordinera arbetsgruppernas insatser och möjliggöra ett effektivt arbete.

Organisationsschema

 

Ordförandeskap Barentsregionråd och regionkommitté

I Barentssamarbetet tillämpas roterande ordförandeskap om två års perioder mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige på nationell nivå och mellan de 13 Barentsområdena på regional nivå.

Ordförandeskap