Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 547 träffar
 • Skyddsjakt på varg har genomförts i länet

  2014-12-18

  Den 17 december fälldes en varg mellan Jokkmokk och Älvsbyn efter beslut om skyddsjakt.

 • Råvaruprojekt som stärker både Norrbotten och Sverige

  gruppfoto
  2014-12-18

  En fantastisk möjlighet har öppnats för nya jobb, nya företag, investeringar, hållbar forskning och utbildning när EU:s råvarusatsning RawMaTERS får ett av sina sex nod i Luleå. RawMaTERS är EU:s st...

 • KRÖNIKA: Norrbotten är ett välkomnande län!

  Torsten Fors
  2014-12-18

  Över 50 miljoner människor i världen befinner sig på flykt, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Så många flyktingar har det inte funnits sedan andra världskriget.

 • Nordprogrammet godkänt av EU-kommissionen

  Interreg nord
  2014-12-17

  Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- Kommissionen.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • INTRESSEANMÄLAN: Kontrollanter till regionala företagsstöd

  Kontrollant företagsstöd
  2014-12-15

  Länsstyrelsen söker ekonomiska kontrollanter för kontroll av utbetalda regionala investeringsstöd och bidrag till företagsutveckling.

 • PRESSMEDDELANDE: Färre områden med utvidgat strandskydd

  strandområde
  2014-12-12 Pressmeddelande:

  Idag har Länsstyrelsen beslutat om en betydande minskning av antalet utvidgade strandskyddsområden i Norrbotten; från 420 till 140 områden.

 • Ännu finns det hopp för Pajala

  Landshövdingen
  2014-12-11

  Pajalagruppen sammanträdde på onsdagskvällen och fick en genomgång av läget av konkursförvaltaren. I nuläget är arbetet helt inriktat på att en ny aktör ska ta över anläggningen i Kaunisvaara i sin he...

 • Ett stort tack till er ambassadörer för kvinnors företagande

  Kvinnliga ambassadörer
  2014-12-09

  I Norrbotten finns 42 st ambassadörer som helt ideellt har ställt upp för att verka som förebilder för företagande kvinnor i länet.

 • Med samhällsplanering, byggande och boende i fokus

  mättekniker
  2014-12-08

  Länsstyrelsen i Norrbotten, Kommunförbundet i Norrbotten och Boverket arrangerar årets Plan-, bygg- och bostadsdagar, som pågår den 9-10:e december.

 • PRESSMEDDELANDE: Landshövdingen sammankallar Pajalagruppen

  Sven-Erik Österberg
  2014-12-08

  Med anledning av det konkursbesked som gruvbolaget Northland har lämnat under måndagen kallas Pajalagruppen samman för ett möte på onsdag kväll.

 • Nyföretagande i norr

  Ungdomar vid bord bygger
  2014-12-04

  Nu finns möjlighet att ta del av rapporten ”Nyföretagande i Norr – en analys av nyföretagsfrämjande insatser i Norrbotten".

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Betaltjänster
  2014-12-01

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och f...

 • Landshövdingeparet bjöd in till adventsfika

  Residenset
  2014-12-01

  Trehundra personer kom till Residenset i Luleå under söndagen för att adventsfika hos landshövdingen och hans fru. Gästade gjorde också Norrbottens luciakandidater.

 • Störningar på webbplatsen lördag kväll 29/11

  Störningar på webben
  2014-11-28

  Vi gör uppdateringar på våra webbplatser under lördagen den 29 november vilket kan innebära störningar mellan klockan 17.00 – 18.00.

 • Beslutet om skyddsobjekt för FMV Vidsel upphävs

  flygbild
  2014-11-26

  Försvarets materielverk har i information till Länsstyrelsen den 21 november meddelat att de, på grund av förändringar i verksamheten, inte kommer att nyttja vårt beslut om skyddsobjekt under perioder...

 • Strategi för regionens mineralsektor tas fram

  Landshövding Sven-Erik Österberg
  2014-11-25

  Inom kort blir en ny regional mineralstrategi klar. Dess syfte är att främja mineralsektorn i de nordliga länen så att den utvecklas på ett innovativt och hållbart sätt. Idag träffas representanter fr...

 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  hönor
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Föräldrastöd
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • PRESSMEDDELANDE: 2,5 miljoner kronor ska främja en jämställd tillväxt i Norrbottens län!

  våg symbol kvinna man
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt beslutar länsstyrelsen att bevilja 2,5 miljoner kronor till sex pilotprojekt som syftar till att testa modeller för ökad jämställdhet på l...

Träffar per nyhetstyp