Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 729 träffar
 • Länsstyrelsen digitaliserar sina beslut

  Hand på datormus
  2016-02-08

  Länsstyrelsen fattar nu allt fler beslut på digital väg. Därför kommer också allt fler av Länsstyrelsens beslutshandlingar sakna underskrift. Det är ett led i den digitala hanteringen av ärenden där a...

 • Angående medieuppgifter om Landshövdingen och Kaunisvaara

  Landshövdingen vid skrivbord
  2016-02-08

  Enligt uppgifter i media i dag den 8 februari uppges Landshövding Sven-Erik Österberg ingå i en ”hemlig grupp” som ska rädda gruvverksamheten i Kaunisvaara.

 • Fortsatt satsning på värdefull natur 2016

  Vy från Norra Bergnäs i Arjeplog
  2016-02-04 Pressmeddelande:

  Norrbotten får även i år ökade medel för att skydda och sköta länets värdefulla natur. Målet med satsningen är både att bevara den biologiska mångfalden och att gynna friluftsliv och besöksnäring.

 • Allt fler besöker naturum

  Ungdomar tittar på en utställning
  2016-02-03 Pressmeddelande:

  Enligt Naturvårdsverket framtagna statistik ökade antalet besökare till landets naturum 2015 med drygt 100 000 personer. Till naturum Abisko i Norrbottens län kom 35 000 besökare. Här planeras även fö...

 • Länsstyrelsen bör ha det regionala utvecklingsansvaret

  Barn med vindsnurra och i bakgrunden vindkraftverk.
  2016-01-29

  Under våren fattas beslut om vem som ska ha det regionala utvecklingsansvaret i Norrbottens län. I ett remissvar till regeringen menar landshövding Sven-Erik Österberg att Länsstyrelsen bör ha fortsat...

 • Idrott och normer

  Idrott och normer
  2016-01-26

  Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har under senare delen av 2015 tagit fram underlag till en jämställdhetsanalys av idrotten.

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äpplen i äppelodling
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Förundersökning om tjänstefel läggs ned

  Åklagarmyndighetens logotyp
  2016-01-18

  Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen om Länsstyrelsen i Norrbotten kan ha begått tjänstefel. Enligt beslutet saknas det anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

 • Ansök senast 4 februari om delfinansiering av Regionalfondsprojekt

  Vy från färja på Lule älv under vintern
  2016-01-14

  Senast 4 februari skall ansökan om delfinansiering av Regionalfondsprojekt inom aktuell utlysning vara inlämnad till Länsstyrelsen.

 • Dags att söka och nominera till Norrbottens jämställdhetspris

  Samverkanför jämställdhet
  2016-01-11

  Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten år 2016, på 100 000 kr.

 • Vill lyfta fram kulturmiljövärden i skyddad skogsmark

  Skyddad skogsmark
  2015-12-23

  Länsstyrelsens nya rapport är en metodstudie över hur man på ett bättre sätt kan lyfta fram och skydda de kulturmiljövärden som finns inom naturskyddad skogmark i Norrbotten.

 • Nyheter om fjällfisket för fiskesäsongen 2016

  Harr
  2015-12-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen inför regler om gälplomber för laxfiske i Kaitumälven och modernt trollingfiske blir tillåtet i Torneträsk.

 • 270 miljoner har investerats i klimatåtgärder

  Klimatklivet
  2015-12-18

  Under hösten har 270 miljoner kronor delats ut från regeringens satsning Klimatklivet. Investeringarna stimulerar konkreta åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra k...

 • Köp Länsstyrelsens fiskekort på internet i julklapp

  Fiskekort
  2015-12-18

  Länsstyrelsen i Norrbotten säljer fiskekort för fjällkommunerna i länet - Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Nu kan du köpa 2016 års fiskekort (års- och familjemedlemskort) via internet.

 • Ta med resekuraget i år igen

  Passfodral för Resekurage. Foto: Adrian Levander
  2015-12-17

  Utlandsresenärer uppmanas återigen att ta med sitt civilkurage på resan och anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn utomlands till polisen på den digitala plattformen "resekurage.se".

 • Alla stiftelser i Sverige måste registrera sig

  Lagbok och klubba
  2015-12-17 Pressmeddelande:

  Från och med 1 januari 2016 ska samtliga stiftelser vara registrerade hos Länsstyrelsen. En utebliven registrering innebär att Länsstyrelsen saknar möjlighet att kontrollera att stiftelsens pengar anv...

 • Norrbotten kraftsamlar kring integration och tillväxt i en gemensam handlingsplan

  Integration
  2015-12-15 Pressmeddelande:

  Dagens flyktingsituation är inte tillfällig och kommer att kräva stora insatser under lång tid framöver. Genom den nya handlingsplanen kan vi få ett samordnat integrationsarbete som bidrar till länets...

 • Interreg Nord vill lyfta fram hållbar utveckling

  Interreg Nord logo
  2015-12-11 Pressmeddelande:

  Det har varit ett fortsatt högt tryck på interregmedel och vid det andra mötet med styrkommittéerna den 10 december prioriterades projekt för cirka 20 miljoner kronor i EU-stöd.

 • Svensk-finskt projekt har kartlagt miljöfarliga ämnen

  Kusten mot Sverige
  2015-12-11

  Under de senaste tre åren har miljöstatusen i norra Bottenviken utvärderats. Projektet har varit givande eftersom områdets status gemensamt har kunnat bedömas på en rad punkter.

 • Vattenfrågan lyfts till högsta nivå

  Vattenmyndigheten
  2015-12-11 Pressmeddelande:

  De fem vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på åtgärdsprogram som leder till ett bättre vatten i Sverige. Regeringen har nu valt att pröva förslagen till åtgärdsprogram för åren 2015–2021.

Träffar per nyhetstyp