Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 530 träffar
 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  hönor
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Föräldrastöd
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • PRESSMEDDELANDE: 2,5 miljoner kronor ska främja en jämställd tillväxt i Norrbottens län!

  våg symbol kvinna man
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt beslutar länsstyrelsen att bevilja 2,5 miljoner kronor till sex pilotprojekt som syftar till att testa modeller för ökad jämställdhet på l...

 • Gränslösa möjligheter i nytt EU-program

  bild av logotyp
  2014-11-18

  Länsstyrelsen i Norrbotten är förvaltningsmyndighet för EU-programmet INTERREG Nord. Under perioden 2014-2020 satsas 83 miljoner euro inom programområdena Forskning och innovation, Entreprenörskap, Ku...

 • PRESSMEDDELANDE: Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

  Våld i nära relationer
  2014-11-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuner och landstings utökade ansvar i arbetet mot våld i nära relationer. Syftet är att socialnämnder och vårdgivare ska ...

 • Kommentar kring vårt beslut om skyddsobjekt för FMV, Vidsel

  Karta
  2014-11-13

  I veckans NSD kunde vi läsa om hur turismföretagare och Naturskyddsföreningen kritiserar beslutet att bevilja Försvarets materielverk (FMV) utökade skyddsområden kring Vidselsbasen. Det framkommer äve...

 • PRESSMEDDELANDE: En nedläggning av Bromma flygplats kan drabba norra Sverige hårt

  Flygplan
  2014-11-13

  Landshövdingarna och regionråd, landstingsråd i de fyra nordligaste länen skriver till regeringen och påtalar vikten av att upprätthålla bra flygkapacitet i Stockholmsområdet. Skrivelsen görs utifrån...

 • Funktionshindersrörelsen – en viktig del av Norrbotten

  konferens
  2014-11-12

  Till helgen inviger Landshövdingen konferensen Livskraft i Norr för Norrbottens samlade funktionshindersrörelse. På agendan står frågor som tillgänglighet och ett samhälle som är öppet för alla.

 • Plan-, bygg- och bostadsdagar 2014

  konferens
  2014-11-11

  Plan-, bygg- och bostadsdagarna arrangeras för fjärde året i rad av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kommunförbundet Norrbotten. Under dagarna kommer vi att belysa regionala och sociala perspektiv i planeringen samt förändringar i PBL och BBR.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige
  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Sant och falskt om invandring

  Integration
  2014-11-07

  Invandrare får mer ekonomiskt bistånd än svenskar. Det är en vanligt förekommande myt som fortfarande florerar i folkmun. Men vad är sant och falskt om invandring?

 • Första steg mot nordlig samverkan mellan Norge och Sverige

  konferensdeltagare
  2014-11-04

  Under tisdagen pågår konferensen Nordnorsk och Nordsvensk samverkan i Arjeplog. Konferensen är ett första steg i ett projekt som på sikt kan utveckla samverkan mellan kommuner och näringslivsorganisat...

 • Samråd – vad tycker du?

  Samråd vattenmyndigheten
  2014-10-30

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem v...

 • Störningar på webbplatsen torsdag kväll 30/10

  HTTP
  2014-10-30

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under torsdagen vilket kan innebära störningar mellan kl 19.00-20.00.

 • PRESSMEDDELANDE/PRESSINBJUDAN: Platsens betydelse för maskulinitetsuttryck

  Maskulinitetsuttryck
  2014-10-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har flera regeringsuppdrag inom det fjärde jämställdhetpolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Med anledning av de...

 • Medalj för hembygdsvårdande gärning går till länsbo

  medalj
  2014-10-23

  Nordiska museets nämnd har utsett fem ”inom kulturminnesvården förtjänta personer” till att få medalj för hembygdsvårdande gärningar. Hans-Erik Alatalo tar emot medaljen den 24 oktober på museets årsd...

 • Länsstyrelsens förklaring till beslutet om att lämna tillbaka den omhändertagna jakthunden

  medalj
  2014-10-23

  Länsstyrelsen har omprövat sitt beslut om att omedelbart omhänderta jakthunden som återfunnits utanför Älvsbyn. Vi har fått en del synpunkter på detta och väljer därför att förklara bakgrunden till vårt beslut.

 • Länsstyrelsen verkar för Pajalas bästa

  Andreas Lind
  2014-10-22

  Länsstyrelsen i Norrbottens län bildade den 8 oktober den så kallade Pajalagruppen, med anledning av gruvbolaget Northland Resources pågående rekonstruktion.

 • Bra betyg för Länsstyrelsernas arbete med lönegaranti

  Lönegaranti
  2014-10-22

  Årets resultat av Länsstyrelsernas gemensamma kundundersökning visar att länsstyrelsen gör ett mycket bra arbete med handläggning av lönegaranti. Nöjdast är konkursförvaltare och lönebidragsmottagare ...

 • Brukarundersökning 2014 – se resultatet

  Lönegaranti
  2014-10-22

  Länsstyrelserna får högt betyg på handläggning av lönegaranti, prövning av avfall och samordning och handläggning inom alkohol- och tobaksfrågor.

Träffar per nyhetstyp