Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 650 träffar
 • 35 björnar får fällas under årets licensjakt i Norrbottens län

  Björnjakt
  2015-07-08

  Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt på björn i Norrbottens län. Kvoten är i år 35 björnar. Det är en kraftig sänkning från förra årets kvot på 67 björnar.

 • Länsstyrelsen yttrar sig till regeringen om Kallakfyndigheten

  Sven-Erik Österberg
  2015-07-07 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har på regeringens begäran lämnat ett kompletterande yttrande angående bearbetningskoncession för fyndigheten Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. Den kompletterande bedömningen begränsas t...

 • Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn

  Mineralstrategi
  2015-07-02

  Den regionala strategin för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län är en del av länens övergripande strategier för regional utveckling. Den knyter även ...

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Almedalen 2015
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal akt...

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Klimatinvesteringar
  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Stor satsning på skyddad natur

  Kebnekaise
  2015-06-26

  Norrbottens län får i regeringens vårbudget drygt 22 miljoner extra till satsningar på värdefull natur. Pengarna kommer att gå till åtgärder i befintliga områden och till bildande av nya naturreservat...

 • Länsstyrelsen i Almedalen

  Almedalen 2015
  2015-06-26

  Under Almedalsveckan deltar landshövding Sven-Erik Österberg och medarbetare sakkunniga inom jämställdhet och krisfrågor.

 • Länsstyrelsens projekt mot nätdroger uppmärksammas i P3 Nyheter

  Nätdroger
  2015-06-26

  Länsstyrelsens projekt mot nätdroger uppmärksammas i P3 Nyheter

 • Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-25

  Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustr...

 • 583 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Övre Norrland

  Hand med pengar
  2015-06-24 Pressmeddelande:

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt första prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 42 olika projekt som tillsammans får närmare 583 miljoner kronor i EU-stöd.

 • Kris och panik i Almedalen

  Almedalen
  2015-06-23

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tis...

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Flyktingguide
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Länsstyrelsen kontrollerar djurskyddet i länet

  Kalv
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  –Lantbrukarna i Norrbotten sköter sina djur bra. Allvarligare djurskyddsärenden blir ofta mycket uppmärksammade i media men de är inte en representativ bild av hur djurhållningen är i länet, säger Eri...

 • Länsrådet Johan Antti är ny ordförande i styrkommittén för Interreg Nord

  Interreg Nord
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  Den 11 juni hölls det första mötet med styrkommittéerna för Interreg Nord och länsrådet Johan Antti valdes till ordförande.

 • Gälplomber på lax ger en fungerande fångstrapportering

  Plombering av lax
  2015-06-10

  Nu är laxfisket i Lainioälven i gång och även i år använder Länsstyrelsen gälplomber på lax i statens vatten ovanför odlingsgränsen.

 • Kammarrätten ger Länsstyrelsen i Norrbotten rätt

  Bild på ordförandeklubba
  2015-06-09

  Kammarrätten i Sundsvall har avslagit Svenska Dagbladets överklagan gällande rätten att få ta del av visst material på Länsstyrelsen.

 • Länsstyrelsen medverkar i Pride Luleå 2015

  Regnbågsfärgad flagga mot blå himmel
  2015-06-09

  Vi verkar för ett inkluderande, öppet och tryggt län där alla är välkomna. Därför deltar Länsstyrelsen i årets Luleå Pride-arrangemang den 12-14 juni.

 • Ovanligt mycket snö kvar i Norrbottensfjällen

  Tjäktjavagge i snö, 3 juni 2015
  2015-06-08 Pressmeddelande:

  I fjällen är det fortfarande vinter. Samtidigt har de första fjällvandrarna börjat anlända. Länsstyrelsen vill uppmärksamma allmänheten på att det är mycket snö kvar, och att en rejäl snösmältning är ...

 • Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningar

  Stabsmöte under pågående kris.
  2015-06-08

  Tisdag 30 juni arrangerar Länsstyrelserna i samverkan tre seminarier under politikerveckan i Almedalen. Temat är samhällets krisberedskap. Vad förväntar sig medborgaren och klarar samhället att leva u...

 • Nu finns riktlinjer för planering av bebyggelse intill transportleder för farligt gods

  En lastbil kör på en väg
  2015-06-04

  Länsstyrelsen har nu utarbetat riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods på rekommenderade vägar och järnvägar i Norrbottens län.

Träffar per nyhetstyp