Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 633 träffar
 • Störning på webbplatsen fredag den 29 maj

  2015-05-28

  Med anledning av planerat underhållsarbete kan kortare avbrott förekomma på webbplatsen under fredag kväll den 29 maj.

 • Sverigeförhandlarna diskuterar järnväg i Norrbotten

  Järnväg
  2015-05-26 Pressmeddelande:

  Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman besöker idag Norrbotten för att diskutera kapacitetsbehovet för järnvägen i norra Sverige.

 • Länsstyrelsen storsatsar på fiskeinformation

  Havsöring
  2015-05-25 Pressmeddelande:

  Inför årets fiskesäsong storsatsar Länsstyrelsen på spridning av fiskeinformation. Varje norrbottniskt hushåll får ett exemplar av gällande fiskeregler för lax- och öringsfiske i länets älvar.

 • Stipendium till företagsamma skolor i Kiruna och Gällivare

  hjärta
  2015-05-22 Pressmeddelande:

  Under fredag eftermiddag den 22 maj delar landshövding Sven-Erik Österberg tillsammans med Stiftelsen Företagsam Skola ut stipendier till lärare och elever i länet för deras företagsamma insatser inom...

 • Där det finns våld finns det motstånd

  kvinna ligger
  2015-05-20 Pressmeddelande:

  Under torsdag och fredag den 21 och 22 maj gästar den kanadensiske brottsofferforskaren Allan Wade Norrbotten för att tala om responsbaserad praktik i samband med våld. I fokus är ett förhållningssätt...

 • Antalet fåglar minskar i Norrbotten

  Fågelinventering i odlingslandskapet
  2015-05-20 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Norrbottens årliga fågelinventeringar visar att antalet fåglar i länet minskat med runt 5 miljoner under tidsperioden 2002-2013. Nu inleds årets inventering och media bjuds in till att...

 • Utbetalning av 2015 års stöd till jordbruk och landsbygd

  Älv och ängar
  2015-05-19

  Information om utbetalning av jordbrukarstöd och landsbygdsstöd under 2015 och 2016.

 • Projekt ReMiBar bjuder in till exkursion i Storforsen

  vatten och bro
  2015-05-19

  Söndag den 24 maj står samarbetsprojektet ReMiBar som värd för en lärorik utflyktsdag i Storforsen. Under dagen får deltagarna lära sig mer om ekologi i och kring vatten och om hur projektet arbetar f...

 • Vårflod pågår men flödena verkar ha kulminerat

  forsande vatten
  2015-05-18

  Uppdaterad text. Just nu pågår vårfloden men flödena verkar ha kulminerat. Lokalt har fritidshus och närboende fått problem när flödesnivåerna har stigit. Flödet väntas dock minska långsamt.

 • Årets regionala utvecklingsresa går till Dublin

  kartbild
  2015-05-17

  Den årliga studieresan för kommunal- och landstingsråds-gruppen i Norrbotten går till Dublin den 18-21 maj. - Länet har i likhet med Dublin delvis ändrat ekonomi från äldre industri och verkstadsför...

 • Läs rapporten från konferensen "Hållbar utveckling i fjällen"

  Skärmflygare
  2015-05-11

  I slutet av januari arrangerade länsstyrelsernas fjälldelegation en konferens i Sälen med temat ”Turismens möjligheter och utmaningar”.

 • Hit gick pengarna 2014

  Elpex
  2015-05-08

  Länsstyrelsens har beviljat stöd till utvecklingsprojekt och företag i Norrbotten med 209 miljoner under 2014. Totalt har satsningar till ett värde av 522 miljoner varit möjliga att genomföra.

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Metodstöd
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsproce...

 • Sverigeförhandlarna vill diskutera järnväg i norr

  Järnväg
  2015-05-04 Pressmeddelande:

  Den 26 maj kommer förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till Norrbotten för att diskutera kapacitetsbehovet för järnvägen i norra Sverige med lokala och regionala företrädar...

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län fortsätter att förebygga bristande djurhållning

  Får och barn
  2015-05-04

  Under 2014 har Länsstyrelsen i Norrbottens län fortsatt att fokusera på förebyggande arbete och ett gott bemötande.

 • Samebydagar på Länsstyrelsen

  Samisk flagga
  2015-05-04

  Den 5-6 maj samlas samebyordföranden till årlig informationsträff på Länsstyrelsen.

 • På valborgsmässoafton besökte landshövding med stab Bodens kommun

  Besök Bodens kommun
  2015-05-04

  Bodens nya kommunledning med kommunalråd Inge Andersson i spetsen berättade om utmaningar och möjligheter för kommunen.

 • Effektivare djurskyddskontroller under 2014

  Getter
  2015-05-04

  Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen ...

 • Dialogmöte om strandskydd och hållbar utveckling

  Strandskyddsdelegationens logotyp
  2015-04-30

  Den 5-6 maj besöker Strandskyddsdelegationen Norrbotten för att samla in erfarenheter och reflektioner kring tillämpningen av reglerna om strandskydd.

 • PRESSINBJUDAN: Energiminister Ibrahim Baylan besöker vindkraftsparken Markbygden i Piteå

  Ibrahim Baylan
  2015-04-29

  Måndag den 4e maj besöker Sveriges energiminister Markbygden och en av världens största planerade vindkraftsparker på inbjudan av Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg och Piteås kommunalråd Pe...

Träffar per nyhetstyp