Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 769 träffar
 • Stora utmaningar och möjligheter i framtidens Norrbotten

  Framtidsutsikter
  2016-04-28

  Klimatförändringar, kompetensförsörjning och hållbar infrastruktur är några av utmaningarna för länets ekonomiska utveckling fram till år 2060. Men det finns också stora möjligheter i framtidens Norrb...

 • 40 nya naturreservat i Norrbotten

  Ranesvare Jokkmokk
  2016-04-27

  Naturvårdsverket och Sveaskog har i dag träffat en överenskommelse om att 40 områden i Norrbotten kan skyddas som naturreservat. Det innebär att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest vä...

 • Utlysning av medel för kompetensutveckling

  Äpplen
  2016-04-27

  Länsstyrelsen i Norrbotten utlyser totalt 200 000 kronor till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande kurser och andra utbildningar som syftar till utveckling av jordbruks- och trädgård...

 • PRESSMEDDELANDE: Hjälp oss att räkna länets björnar

  Björninventering
  2016-04-25

  I höst är det dags att beräkna hur stor den norrbottniska björnstammen är och Länsstyrelsen Norrbotten vänder sig nu till länsinvånarna för assistans. Hjälp oss i jakten på björnbajs!

 • Landsbygdskommittén besöker Norrbotten

  Landsbygdsutveckling
  2016-04-20

  Den parlamentariska landsbygdskommittén reser runt i landet för att höra vad olika regionala och lokala aktörer ser för möjligheter och utmaningar för Sveriges landsbygder.

 • Unga tjejer och killar uppmanas gå sin egen väg i studie- och yrkesval

  Tre ledigt sittande ungdomar.
  2016-04-19 Pressmeddelande:

  Könsmönstren i tjejers och killars studie- och yrkesval måste brytas. Annars blir de till hinder för en hållbar utveckling i regionen. Detta slås fast i en ny jämställdhetsrapport från Jämställdhetsde...

 • Länsstyrelsen och Kalix kommun återställer Töreälv

  Informationsmöte i Kalix
  2016-04-18

  Alla som var intresserade av de åtgärder som planeras för 2016-2017 bjöds in till informationsmöte. Intresset var stort och många kom med goda förslag.

 • Nu ska Gammelstadsviken få bättre skydd och skötsel

  Gammelstadsviken
  2016-04-15

  Naturreservatet Gammelstadsviken skyddades som naturreservat redan 1973. Den 13 april uppdaterade Länsstyrelsen reservatsbeslutet som nu ska ge ett bättre skydd av områdets natur- och friluftsvärden o...

 • Succé för Trygghetskonferensen

  Lina Axelsson Kihlblom
  2016-04-15

  Det blev två lyckade dagar för Trygghetskonferensen som gick av stapeln för fjärde året den 13 och 14 april. Cirka 200 deltagare hade samlats för att diskutera, delta på seminarier och lyssna på förel...

 • PRESSMEDDELANDE: Många brister när Polisen och domstolarna kameraövervakar

  Kameraöveravkning
  2016-04-15

  Under 2015 bedrev länsstyrelserna en särskild tillsyn av kameraövervakning som bedrivs av Polismyndigheten och domstolar. 132 objekt har granskats och av dessa har 52 lett till olika typer av anmärkni...

 • 15 miljoner till 38 företag i Norrbotten

  Hand med pengar planta
  2016-04-15

  Länsstyrelsen har beslutat om 15,1 miljoner kronor i regionala företagsstöd under januari till mars månad och av dessa har 2,8 miljoner kronor beviljats till innovationer inom teknik- och kunskapsbase...

 • Interreg Nord välkomnar till konferens i Oulu den 11 - 12 maj

  Sommarbild med träd, hus och människor
  2016-04-12

  EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete. Nu vill man inspirera till nya projektidéer och ge fler intresserade möjlighet att knyta kontakter. Därför bjuder man till en öppen ko...

 • Miljoner till ny kartläggning av länets kustvattenmiljöer

  Västlighet och stenar vid strand med lågt vatten vid kust
  2016-04-11

  Länsstyrelsen Norrbotten får 4,1 miljoner kr från Havs- och vattenmyndigheten för att inventera kustens vattenmiljöer under åren 2016-2018. Huvudfokus kommer att ligga på att kartlägga de viktigaste m...

 • Tillsammans mot nätdroger

  Postpaket
  2016-04-07

  Alla som hanterar post och paket ska ha rätt att på eget initiativ ta kontakt med tull, polis eller åklagare om de fattar misstanke om narkotika i en viss försändelse. Det menar ansvariga för projekte...

 • Sverige klarar flyktingvågen tillsammans

  Statsråd Erik Nilsson och landshövding Sven-Erik Österberg.
  2016-04-06

  Det stora antal flyktingar och asylsökande innebär stora möjligheter för Norrbottens län, men också utmaningar. Den 1 april anordnade Länsstyrelsen Norrbotten den regionala konferensen ”Sverige tillsa...

 • Var försiktig vid skoterkörning under vårvintern

  Familj på skoterutflykt
  2016-04-05

  Snön har redan tinat mycket i länet och det är extra viktigt att vara försiktig. Tänk på att man inte får köra skoter på barmark eller på områden där du riskerar att skada träd eller mark. Du måste oc...

 • Kraftsamling kring integration och tillväxt

  Glada barn i gräset integration
  2016-04-04

  Regionala partnerskapets handlingsplan för integration och tillväxt är klar. Genom den nya handlingsplanen kan vi få ett samordnat integrationsarbete som bidrar till länets tillväxt.

 • Utländska ambassadörer utforskar Norrbotten

  Nyhet ishotellet Jukkasjärvi
  2016-04-04

  Facebooks datacenter, stadsflytten i Kiruna och ishotellet i Jukkasjärvi. Det är några av punkterna på programmet när 44 utländska ambassadörer från hela världen besöker Norrbotten den 5-7 april. Det ...

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Flicka blåser såpbubblor
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar...

 • PRESSINBJUDAN: Sverige tillsammans Norrbotten

  Sverige tillsammans
  2016-03-31 Pressmeddelande:

  Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans! På fredag 1 april arrangeras den regionala konferensen Sverige tillsammans i Luleå.

Träffar per nyhetstyp