Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 599 träffar
 • Kontroller av lantbrukets djur

  Lamm som tittar upp
  2015-03-27

  I april börjar Länsstyrelsen genomföra rutinkontroller i på gårdar med djurhållningar i länet. Kontrollerna är ett viktigt led i det förebyggande djurskyddsarbetet.

 • Landshövdingen har bildat Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland

  EU-flagga
  2015-03-26 Pressmeddelande:

  Landshövding Sven-Erik Österberg har i egenskap av ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland utsett samtliga ledamöter för den nya programperioden.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2015-03-25

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade ...

 • Länsstyrelsen JO-anmäld

  Sven-Erik Österberg
  2015-03-24

  Igår JO-anmäldes landshövding Sven-Erik Österberg och Länsstyrelsens näringslivschef Andreas Lind med anledning av handläggningen av Northland Resources ärenden.

 • Tyck till om förslag till riskhanteringsplaner

  Högt vattenflöde Torne älv
  2015-03-20

  Nu kan du lämna synpunkter på förslagen till riskhanteringsplaner för översvämningsrisker i Haparanda och Älvsbyn. Senast den 16 maj ska synpunkterna lämnas till Länsstyrelsen via mail eller brev.

 • Övning Atlas i Haparanda - att samverka och leda vid en kemiska olycka

  krisövning
  2015-03-17 Pressmeddelande:

  Ökade godstransporter i samhället kräver en hög beredskap för olyckor med så kallade farliga ämnen. Torsdag 19 mars övar länets krisaktörer med ett utsläpp av farlig gas från en järnvägstank.

 • Krav om omedelbart spårbyte på Stambanan

  rälsbrott, tåg som spårat ur
  2015-03-16 Pressmeddelande:

  Med anledning av Trafikverkets senareläggning av spårbytet på Stambanan genom Övre Norrland, delen mellan Bastuträsk och Boden, fick infrastrukturminister Anna Johansson idag uppvaktning av företrädar...

 • Ökande halter av kvicksilver i gädda

  Kvicksilver i gädda
  2015-03-16

  Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten har flera gånger sedan 1980-talet undersökt kvicksilverhalterna i insjöfisk i vissa av länets sjöar. Sedan början av 2000-talet har minskningen stannat av och...

 • Nya naturreservat

  Naturreservat
  2015-03-13

  Länsstyrelsen har bildat naturreservat i Arvidsjaurs och Jokkmokks kommun.

 • Om Northland: ”Vi vägde in många aspekter”

  Naturreservat
  2015-03-13

  – Sett i efterhand kunde vi ha anmält tidigare, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

 • Länets kulturmiljöer får 8,6 miljoner

  Jägmästarbostället i Älvsbyn
  2015-03-12 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 8,6 miljoner i stöd till länets kulturmiljöer. Vår förhoppning är att kulturmiljöstödet ska belysa och förstärka värdet i Norrbottens kulturmiljöer så att de ka...

 • Informationsträffar om nya landsbygdsprogrammet och nyheter i jordbrukarstöden

  Bild på solros
  2015-03-12

  Under mars kommer landsbygdsenheten till fem kommuner i länet för att informera om möjligheterna i det nya landsbygdsprogrammet. Ta chansen att träffa en handläggare och ställ frågor!

 • Driftstörning på vår webb

  Stoppkoner
  2015-03-11

  Vår webb är långsam då och då. Vi ber om ursäkt för besväret och arbetar för att lösa det.

 • Hundratalet gäster kom till Residenset

  landshövdingen
  2015-03-11

  Under tisdag eftermiddag firade landshövdingen sin 60-årsdag på Residenset, med öppna dörrar för länets medborgare.

 • Samarbete kring nätdroger

  Hand skriver på tangentbord
  2015-03-05

  Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län har från Folkhälsomyndigheten beviljats medel för ett projekt med fokus på samarbete kring paketutlämningsställen.

 • Länsstyrelsen granskar överförmyndarnämnden i Piteå kommun

  Lagbok
  2015-03-05

  Piteå tidningen har under de senaste dagarna publicerat artiklar om en förvaltare som enligt uppgift har förskingrat sin huvudmans pengar.

 • Landshövdingen 60 år - Öppet hus på Residenset

  landshövdingen
  2015-03-05

  Med anledning av landshövding Sven-Erik Österbergs 60-årsdag bjuder Länsstyrelsen i Norrbottens län in till Öppet hus på Residenset den 10:e mars.

 • Störningar på webbplatsen lördagen den 7 mars

  3 röda koner
  2015-03-04

  I helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det medför störningar på webbplatsen till och från mellan klockan 9.00 och 21.00 lördagen den 7 mars.

 • Olaglig kameraövervakning på sjukhus och vårdcentraler

  Övervakningskamera
  2015-03-02

  27 procent av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

 • Ansök om medel för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

  Hedersrelaterat våld
  2015-02-26

  Nu bjuder Länsstyrelsen i Norrbottens län in berörda verksamheter att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersvåld.

Träffar per nyhetstyp