Nytt beslut om licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen Norrbotten har fattat nytt beslut om licensjakt på lodjur i länet under perioden 4 mars - 15 april. Beslutet har fattats med kompletteringar utifrån Naturvårdsverkets tidigare överprövning.

Efter Naturvårdsverkets upphävande av Länsstyrelsens tidigare beslut om licensjakt på åtta lodjur i länet har Länsstyrelsen nu fattat nytt beslut i frågan. Beslutet gäller som tidigare licensjakt på åtta lodjur, men under jaktperioden den 4 mars till den 15 april 2016. Länsstyrelsens nya beslut innehåller redogörelser för gjorda avvägningar som Naturvårdsverket menade saknades i tidigare beslut. 

 

Länk till beslut om licensjakt på lodjur i Norrbottens län 2016

 

Länk till Länsstyrelsens webbplats om lodjursjakt i Norrbottens län