Licensjakt på åtta lodjur 2016

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på åtta lodjur som får fällas i Norrbottens län under året. Den begränsade jakten i år riktas till de tre områden i länet där lostammen är som tätast. Syftet är att här minska problemen för rennäringen.

Länsstyrelsens beslut baserar sig på lodjursstammens storlek, påverkan på renskötseln och uppsatta förvaltningsmål för lodjursstammen. För att få en mer tillförlitlig bild av hur lodjursstammen utvecklats har man för årets licenskvot tagit hänsyn till resultaten från de tre senaste årens lodjursinventeringar.

– Uppdelningen i olika delområden beror på lodjursstammens ojämna fördelning i länet. I de tätaste områdena orsakar lodjur ofta större problem för renskötseln. Dessutom har lodjuren möjlighet att förflytta sig och etablera sig i områden som är undantagna från licensjakten, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

I fjol uteblev licensjakt helt eftersom Naturvårdsverket inte överlämnade beslutanderätten till Länsstyrelsen.

Områden där jakten får bedrivas

De tre områden där licensjakten på lodjur får bedrivas är:

  • Delområde I (Tornedalen): Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala kommun: 3 lodjur.
  • Delområde II (Södra inlandet): Arvidsjaur kommun samt den del av Arjeplogs kommun som ligger nedanför om odlingsgränsen: 3 lodjur.
  • Delområde III (Norra fjällkedjan): det området av Kiruna och Gällivare kommun som ligger ovanför odlingsgränsen: 2 lodjur.

Licensjakten får inte bedrivas inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt.

Lodjursstammen i Norrbottens län

Efter en reducering av lodjursstammen i Norrbottens län under åren 2012 och 2013 beräknas idag antalet lodjur i länet vara mellan 160 och 210 individer.

– Vi har nu nått förvaltningsmålet inom länet och behöver därför inte reducera stammen mer, säger Ulf Bergelin, chef för naturvårdsenheten.

För att hålla lodjursstammen på stabil nivå beslutar Länsstyrelsen årligen om en jaktkvot som motsvarar den tillväxttakt som man bedömer att stammen kommer ha i norra Sverige. Varje år fälls också ett antal lodjur inom länet på så kallad skyddsjakt. För att inte årets sammanlagda avskjutning av lodjur ska överstiga tillväxttakten beräknar Länsstyrelsen licensjaktskvoten med en viss marginal så att hänsyn även tas för avgång på grund av skyddsjakt.

Läs mer

Licensjakt på lodjur 2016