Dags att söka och nominera till Norrbottens jämställdhetspris

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten år 2016, på 100 000 kr.

Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Det finns en strukturerad samverkan mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet Norrbotten samt Luleå Näringsliv inom sakområdet jämställdhet; Samverkan för jämställdhet Norrbotten. Inom ramen för denna samverkan har ett jämställdhetspris instiftats, i fem år framåt.

Vem kan söka priset?
Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Norrbotten. Priset är för genomförd eller pågående jämställdhetsarbete. Det går inte att söka medel för planerat arbete. Politiska partier/organisationer kan inte ansöka om priset.

Mer information och ansökningsblanketten samt kriterier för ansökan finns att ladda ned till höger. Se även  "Tips inför ansökan".

Ansökan ska skrivas på tillhörande blankett och skickas in till lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se senast den 31 mars 2016.

Vinnaren kommer att uppmärksammans vid den regionala jämställdhetsdagen den 14 september år 2016. Dagen arrangeras i samverkan med SSAB.


 Kontaktperson

Lisa Lindström
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 53 60

Malin Stenman
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 52 95

Tanya Jendersen
Norrbottens läns landsting
0920-28 40 94

Anna Johansson
Luleå tekniska universitet
0920-49 20 94

Ulrika Larsson
Kommunförbundet Norrbotten
0920-20 54 00

Hanna Blomster
Luleå Näringsliv AB
070-305 36 20