Stövare dödad av varg

Naturbevakare har besiktat hunden och har med stor sannolikhet konstaterat att angreppet är utfört av varg.

Länsstyrelsen inväntar snöförhållanden för att kunna spåra och säkerställa vargen och dess position i länet.