Ovanligt mycket snö kvar i Norrbottensfjällen

I fjällen är det fortfarande vinter. Samtidigt har de första fjällvandrarna börjat anlända. Länsstyrelsen vill uppmärksamma allmänheten på att det är mycket snö kvar, och att en rejäl snösmältning är att vänta när värmen väl kommer. Det finns även risk att de broar som årligen lyfts på plats kan bli försenade i år.

Uppdatering 24 juni: Det är fortfarande stora mängder snö kvar i högfjällen vilket kan innebära att det är svårare än vanligt att färdas i denna terräng.

Sommaren är ovanligt sen i norrbottensfjällen i år. Det är helt enkelt fortfarande vinter och mycket snö ligger kvar. Även längs de statliga lederna, särskild på högre höjder, är det mycket snö.

När snösmältningen sätter igång och särskilt om den får ett snabbt förlopp, riskerar det att bli mycket vatten och rejält blött i markerna. Det finns också risk för höga vattenflöden i många jokkar.

Länsstyrelsen har ett tiotal så kallade pålyftsbroar längs de statliga lederna i fjällen. Dessa tas bort under vintern och brukar sättas ut senast den 1 juli. I år har det hittills varit alldeles för mycket snö för att det ska vara möjligt att sätta ut broarna. Om snösmältningen inte tar fart de närmaste veckorna kan pålyftsbroarna bli försenade. Information om när pålyftsbroarna är på plats kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida. Detta gäller även utplaceringen av båtar vid roddlederna.

 

Mycket snö i Tjäktjavagge den 3 juni.