Landshövdingen har bildat Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland

Landshövding Sven-Erik Österberg har i egenskap av ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland utsett samtliga ledamöter för den nya programperioden.

- I dag har jag utsett en vice ordförande samt övriga ledamöter, totalt 25 personer varav 12 kvinnor och 13 män, säger Sven-Erik Österberg. Jag hade förmånen att leda ett strukturfondspartnerskap i slutet av förra programperioden (2007-2013) och ser fram emot att leda även detta partnerskap under innevarande programperiod (2014-2020). Dessa och andra EU-fonder är av stor betydelse för de bägge länen. Med stöd av fonderna kan vi genomföra en rad satsningar som annars skulle uteblivit eller senarelagts, säger Sven-Erik Österberg. 

- Jag har varit engagerad i frågor som rör EU:s strukturfonder i mer än 15 år. Det jag slås av om och om igen är att EU-medlen verkligen gör skillnad i de bägge länen. Under den ekonomiska krisen för några år sedan räddade pengarna kvar många jobb. Nu ser vi framför oss att pengarna ska skapa ännu fler nya jobb – det tänker jag verka för i rollen som vice ordförande, säger Harriet Classon.

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Prioriteringarna är bindande för senare formellt beslut om EU-stöd. Övre Norrland omfattar Norrbottens- och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor.

Om nomineringsförfarandet

Regeringen har lagt fast antalet ledamöter och vilka organisationer eller grupperingar som ska ingå i strukturfondspartnerskapet. Därefter har ett regionalt nomineringsförfarande skett via Näringsdepartementet.

Har en självständig myndighetsuppgift

Strukturfondspartnerskapet har en självständig myndighetsuppgift, vilken närmare framgår av bland annat Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap (uppdaterad: SFS 2014:479) samt strukturfondspartnerskapets arbetsordning, som nu är under framtagande.

Samverkan och förvaltning

Regionalfondsprogrammet förvaltas av Tillväxtverket och socialfondsprogrammet förvaltas av ESF-rådet. Strukturfondspartnerskapets sekretariat har sin hemvist vid Länsstyrelsen i Norrbottens län och samverkar nära med Region Västerbotten.

 

Strukturfondspartnerskapets sammansättning

 

Arbetsförmedling och försäkringskassa 

 Göran Nilsson

 Arbetsförmedlingen Norra Norrland

 Ingrid Nilsson  Försäkringskassan Gällivare-Luleå

 

Arbetsmarknadens organisationer

 Ewa-May Karlsson (C)  SKL, Vindelns kommun
 Ola Leander  TCO-rådet, Norrbotten
 Per-Erik Johansson  LO-distriktet Norra Sverige, Umeå
 Tomas Mörtsell (C)  SKL, Storumans kommun

 

Intresseorganisationer och föreningar

Barbro Lindgren  Handikappförbunden, HSO 

 

Kommuner och landsting 

 Britta Flinkfeldt Jansson (s) Kommunförbundet, Arjeplogs kommun   
 Christer Rönnlund (m)  Region Västerbotten, Lycksele kommun  
 Erik Bergkvist (s)  Västerbottens läns landsting  
 Harriet Classon (s)  Region Västerbotten, Skellefteå Vice ordf. 
 Lars Alriksson (m)  Kommunförbundet, Gällivare kommun  
 Lars Bäckström (c)  Region Västerbotten, Robertsfors kommun  
 Maria Stenberg (s)  Norrbottens läns landsting  
 Marianne Löfstedt (m)  Region Västerbotten, Umeå kommun  
 Marie-Louise Rönnmark (s)  Region Västerbotten, Umeå kommun  
 Peter Roslund (s)  Kommunförbundet, Piteå kommun  
 Yvonne Stålnacke (s)  Kommunförbundet, Luleå kommun  

 

Universitet och högskola 

 Johan Sterte  Luleå tekniska universitet

 

Näringsliv 

Åsa Skiöld   Företagarna Norrbotten

Länsstyrelse 

Andreas Lind   Länsstyrelsen Norrbottens län  
 Magdalena Andersson  Länsstyrelsen Västerbottens län  
 Sven-Erik Österberg  Länsstyrelsen Norrbottens län  Ordf.

 

Sametinget 

 Ingrid Inga Sametinget 
 Oscar Sedholm  Sametinget