Arbetet med att ta fram fler tillfälliga asylboenden i full gång

Länsstyrelsen Norrbotten fortsätter arbetet med att samordna inventeringen av tillfälliga asylboenden i landet. Migrationsverket bedömer att det finns behov av minst 60 000 nya, tillfälliga boendeplatser.

Förra veckan beslutade regeringen att ge landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg, i uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete med att inventera tillfälliga asylboenden. Migrationsverket bedömer att det nationellt sett finns behov av minst 60 000 nya, tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Inventeringen är nu i full gång och ska vara genomförd den 22 oktober.

Arbetet omfattar inventering av kommunala, privata och föreningsägda lokaler som kan iordningsställas, exempelvis industri/företagslokaler, hembygdsgårdar, vandrarhem, campingplatser, gymnastiksalar eller lägenheter.

– Jag vill understryka vikten av detta arbete och att vi nu tar ett gemensamt ansvar över hela landet för att genomföra inventeringen i syfte att identifiera så många tillfälliga boendeplatser för asylsökande som möjligt, säger Sven-Erik Österberg.

Uppdraget är en förstärkning av det arbete som länsstyrelserna redan påbörjat inom respektive län där man verkar för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna. 

Här kan du läsa mer om mottagande av asylsökande och migranter i Norrbotten

Läs mer om regeringens arbete med flyktingsituationen