212 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt andra prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 lyft fram 31 projekt som tillsammans får drygt 212  miljoner kronor i EU-stöd.

Inom den Europeiska Socialfonden är det 12 projekt på totalt cirka 71 miljoner kr som har prioriterats. Projekten kommer att bidra till ökad kompetensutveckling, mångfald och lärande på särskilt utsatta företag och organisationer i Norrbotten och i Västerbotten. Projekten kommer också att öka övergångarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden; ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt nyanlända invandare.

- Det stora intresset för strukturfondsmedel tyder på den stora utvecklingspotentialen som finns i programområdet. De prioriterade projekten kommer att göra stor nytta i Västerbotten och i Norrbotten, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

Inom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har 19 projekt på totalt cirka 141 miljoner kr i EU-stöd beviljats. Pengarna går framför allt till att stärka forskning, innovation, informations- och kommunikationsteknik samt näringslivsutveckling.

- De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Vi ser det inte minst i antalet ansökningar och de höga anspråken. Vilket tyvärr också leder till att det är många bra projekt som inte kan prioriteras på grund av begränsningar i programmens budgetutrymme, säger Sven-Erik Österberg.

Tillväxtverket och ESF-rådet kommer nu som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Här kan du läsa socialfondens prioriteringar.

Här kan du läsa regionalfondens prioriteringar.

 

Om strukturfondspartnerskapet
 Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2020.

Strukturfondspartnerskapets ledamöter:
Göran Nilsson, ​Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Ingrid Nilsson, ​Försäkringskassan
Ewa-May Karlsson (C), ​Sveriges Kommuner och landsting
Per Nils Harnesk, ​TCO-rådet, Norrbotten
​Per-Erik Johansson, ​ LO-distriktet Norra
Sverige ​Tomas Mörtsell (C), ​Sveriges kommuner och landsting
​Kjell-Åke Nilsson, ​Handikappförbunden, HSO 
​Britta Flinkfeldt Jansson (s), ​Kommunförbundet Norrbotten
​Christer Rönnlund (m), ​Region Västerbotten
​Erik Bergkvist (s), ​Västerbottens läns landsting
Harriet Classon (s), ​Region Västerbotten (Vice ordf.)
​Lars Alriksson (m), ​Kommunförbundet Norrbotten
​Lars Bäckström (c), ​Region Västerbotten
Maria Stenberg (s), ​Norrbottens läns landsting
Marianne Löfstedt (m), ​Region Västerbotten
Marie-Louise Rönnmark (s), ​Region Västerbotten
Peter Roslund (s), ​Kommunförbundet Norrbotten
Yvonne Stålnacke (s), ​Kommunförbundet Norrbotten
Johan Sterte, ​Luleå tekniska universitet
Åsa Skiöld, ​Företagarna Norrbotten
Andreas Lind, ​Länsstyrelsen i Norrbottens län
Magdalena Andersson, ​Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sven-Erik Österberg (ordf.), ​Länsstyrelsen i Norrbottens län
​Ingrid Inga, ​Sametinget
Oscar Sedholm, ​Sametinget