Tillstånd för 440 vindkraftverk i Markbygden

Pressmeddelande. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljat Markbygden Vind AB tillstånd att bygga och driva upp till 440 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun.

– Vi har beslutat om ytterligare villkor som Markbygden Vind AB måste följa, utöver dem som regeringen redan föreskrivit, framför allt med hänsyn till de fridlysta arter som finns i området, friluftslivet och rennäringen, säger Mona Ejnestrand, ordförande vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Beslutet avser etapp 2 av totalt tre planerade etapper som tillsammans utgör Sveriges största vindkraftpark. År 2011 beviljade Miljöprövningsdelegationen beslut avseende etapp 1. Verksamheten är förenlig med de villkor och bestämmelser som regeringen fastställde i sitt tillåtlighetsbeslut den 4 mars 2010 om möjligheten att uppföra 1 101 vindkraftverk i Markbygden.

Markbygden Vind AB ska bland annat.a. utreda frågan om kompensationsåtgärder för det rörliga friluftslivet och rennäringen i området.

Begränsningar i antalet verk som får uppföras kan följa av Totalförsvarets intressen och de villkor i övrigt som har tillståndet har förenats med.