Norrbotten ska bli världsledande på klimatsmarta datacenter

PRESSMEDDELANDE. Datamängden i världen växer kraftigt och det behövs fler datacenter. Det handlar om en ny industriepok där norra Sverige kan göra skillnad med sina unika förutsättningar. Därför har regionala partnerskapets tillväxtutskott, den 20 mars 2014, fastställt en strategi för att skapa en världsledande teknikregion i Norrbotten för klimatsmarta datacenter.
datasladd i kyla

– Vi ska arbeta för att stärka affärsmiljön och den samlade kompetensen inom datacenter i Norrbotten, dessutom se till att länet tar ett tydligt ledarskap för branschen i Sverige och Europa, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Etableringarna av Facebook i Luleå och KnCMiner i Boden är indikationer på en ny industristruktur för digital produktion i norra Sverige. Enligt flera rapportörer växer datamängden i världen mycket kraftigt. Datacenterbranschen beräknas växa med det dubbla fram till år 2020 och en uppskattning indikerar att 200 nya megadatacenter behöver byggas i Europa under perioden 2014-2020.

3000 nya jobb

– Datacenterverksamheten bidrar till hållbar tillväxt i länet och gör oss mindre sårbara för snabba konjunkturförändringar, menar Kent Ögren, landstingsråd.

Visionen för regionen i norra Sverige är att kunna åstadkomma en kraftig tillväxt på uppåt 20 stora datacenter fram till 2020.

– Det handlar om cirka 3000 nya arbetstillfällen samt skatteintäkter till stat och kommun, säger Göran Nilsson, Arbetsförmedlingens marknadschef.

Nya jobb skapas i form av byggarbeten, drift och underhåll av datacenter, service, teknikutveckling och kringeffekter och investeringar på minst 5 miljarder kronor per år, cirka 30 miljarder kronor under hela perioden.

Skapa förtroende för regionen

För att åstadkomma förutsättningar för denna vision handlar det framförallt om att skapa förtroende, bygga relationer och skapa kundnytta. Förtroende för affärsmiljön, tillgången till säker och ren energi, tillgången till personal och kompetens och regionens ledarskap. Missionen är att skapa världens ledande region inom klimat-smarta (gröna och kyliga) datacenterteknologier.

– Digital lagring behöver kyla, överskott på förnybar energi och unik kompetens, allt detta finns i Norrbotten, berättar Britta Flinkfeldt Jansson, kommunförbundets ordförande.

De unika förutsättningarna i norra Sverige är tillgången till en stor mängd förnyelsebar energi i form av ren vatten- och vindkraft. Nätet är unikt i sin stabilitet byggd för affärskritisk gruv-, stål- och pappersmassaindustri. Klimatet är kallt, vilket ger stora energi- och miljöbesparingarvid kylning av dataservrar. Affärsmiljön är unik med vana från affärskritiska industrier.

Konkurrens på lika villkor

EU-kommissionen har godkänt en sänkning av energiskatten för el i datacentra. Den finska regeringen väntas fatta beslut som medför betydligt lägre skatt än i Sverige.

– Vi har kompetensen, forskningen och utbildningarna, men en viktig förutsättning för konkurrenskraften är att också Sverige ansluter sig till en sänkt energiskatt, hävdar Johan Sterte, rektor, Luleå tekniska universitet.  


 Kontakta oss

Regionala partnerskapets tillväxtutskott består av

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, 076-836 46 84

Kent Ögren, landstingsråd, Norrbottens Läns Landsting, 070-528 71 92

Britta Flinkfeldt Jansson, kommunförbundets ordförande, 070-635 84 44

Johan Sterte, rektor, Luleå tekniska universitet, 070-539 16 05

Göran Nilsson, Arbetsförmedlingens marknadschef, 070-543 95 06

Kontaktperson för faktauppgifter i strategin
Tor Björn Minde, LTU/Centek, 070-624 29 59

 Läs hela strategirapporten