Röstsammanräkning av valet till Sametinget

Val till Sametinget har nyligen genomförts. Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för röstsammanräkningen. Ett preliminärt resultat beräknas vara klart tisdag 28 maj.

– Förutom att granska och räkna samman rösterna kommer vi också att utse ledamöter och ersättare, säger Anna Modig, valsamordnare. Länsstyrelsen ansvarar även för mandatfördelningen.

Sammanräkningen är offentlig och arbetet påbörjas måndagen den 27 maj kl. 08.00 i Länsstyrelsens sammanträdesrum Ugglan på Stationsgatan 5 i Luleå.

Resultatet publiceras här på Länsstyrelsens webbplats och på Valmyndighetens hemsida.

Valet till Sametinget hölls den 19 maj.


 Läs mer