Skogsbrandflyget är igång!

Den 1 juni är det dags för en ny säsong med skogsbrandflyg i Norrbotten. Skogsbrandflyget används för att minska risken för skogsbränder.

 - Skogsbrandbevakning är ett bra och kostnadseffektivt sätt att snabbt upptäcka och lokalisera bränder, konstaterar Karin Börjesson chef för krishanteringsenheten på Länsstyrelsen. Brandflyget kan också fungera som stöd vid släckningsarbetet.

Brandflyget utförs i år av Luleå- Boden flygklubb och Flygklubb Nordvingen under perioden 1 juni till 30 september. Brandflyget kan dock komma att fortsätta efter den 30 september om det bedöms nödvändigt på grund av väderförhållanden och rådande brandrisk.

Personal från Räddningstjänsterna i Luleå, Boden och Kalix kommuner svarar för dagliga beslut om flygning i hela länet. Besluten grundar sig bland annat på SMHI:s prognoser över brandrisken. 

Kommunernas räddningstjänster, skogsbolagen och Länsstyrelsen har dessutom tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan för att minska risken för stora skogsbränder under sommarperioden.

Det statliga brandflyget togs bort 2003, men återinfördes i april 2007, bland annat som en följd av den stora skogsbranden i Boden sommaren 2006 då 1900 hektar skog brann ner.