Lantbrukare som har problem med sådden på grund av regnet

Till den 30 juni har Länsstyrelsen fått i ett 40-tal anmälningar via mail från jordbrukare som har problem med sådden på grund av regnet. Anmälningarna omfattar drygt 400 ha. Ytterligare ett stort antal ändringar av jordbrukarstödsansökan, SAM, har kommit in via Internet och även här misstänks regnet ligga bakom en stor del av ändringarna. Piteå-trakten verkar vara det område som drabbats värst i länet.

Areal som såtts för sent eller saknar gröda

Om du är lantbrukare med SAM-ansökan och som inte har kunnat så senast sista sådatum (30 juni) eller om grödan inte har grott ska denna areal dras tillbaka från SAM-ansökan.

Areal med dålig uppkomst

Länsstyrelsen kommer vid fältkontroll inte att underkänna arealer där det finns en gröda men med dålig uppkomst om sådd gjorts i tid och enligt lokala normer, förutsatt att arealen i övrigt uppfyller kraven för stöd. I vissa stöd finns krav på att spannmål ska gå i ax (kompensationsbidrag) eller att skörd måste tas (ekologisk produktion). Om du ser att du inte kommer att kunna uppfylla kraven under denna odlingssäsong måste du dra tillbaka arealen från SAM-ansökan.

Dra tillbaks areal

Du drar enklast tillbaks areal genom att ändra till träda (grödkod 60) i SAM Internet alternativt via e-post till Jordbrukarstod.Norrbotten@lansstyrelsen.se. Då får du gårdsstöd men inte t.ex. kompensationsbidrag och stöd för ekologisk produktion. Av ändringen ska framgå:

  • skiftebeteckning
  • areal
  • gröda (grödkod)

Du som skickat in ett meddelande via mail om att du inte sått senast den 30/6 behöver inte anmäla detta igen. Observera att en anmälan om ”dålig uppkomst” inte betraktas som en ändring av ansökan – vill du ta bort arealen från din ansökan måste du göra en ändring enligt ovan.

För mer information

Om du har frågor kan du också kontakta Länsstyrelsens landsbygdsenhet på telefon: 0920-964 50.