Ökat tryck på fler planerade djurskyddskontroller

Den 3 september träder nya regler om djurskyddskontroll i kraft. De innebär bland annat att länsstyrelserna bör öka andelen planerade kontroller. Länsstyrelsen i Norrbottens län genomför i år planerade kontroller inom flera områden.

Länsstyrelsen utför i dag både planerade kontroller och kontroller efter anmälningar. Jordbruksverkets önskemål är att hälften av alla djurskyddskontroller ska vara planerade kontroller. De planerade kontrollerna innefattar även de uppföljande kontroller som sker av brister som uppmärksammats vid den planerade kontrollen.  

– Under år 2012 har vi haft fokus på att utföra mer planerad kontroll än tidigare år. Detta för att det förebyggande arbetet är viktigt och inte får prioriteras ned, säger Erika Johansson enhetschef på Länsstyrelsens Djurskydds- och veterinärenhet. Hittills i år är cirka 60 procent av de kontroller vi gjort planerade djurskyddskontroller.

Under årets första del har Länsstyrelsen genomfört planerade djurskyddskontroller på ridskolor, fårhållare, mjölkproducenter, beteskontroller samt hos personer som har djurförbud. Nu till hösten och vintern blir det fortsatt fokus på lantbrukets djur men även på djurtransporter och slakterier.

- Av de anmälningar som vi får in så sker en prioritering. De anmälningar som vi bedömer som allvarliga, där ska kontroll ske så fort som möjligt, medan andra anmälningar kan resultera i att vi ber djurhållaren höra av sig till Länsstyrelsen, berättar Erika.

- Tyvärr så har det visat sig att cirka 50 procent av de kontroller som vi gör efter att ha fått in anmälningar är obefogade, fortsätter Erika Johansson.  

Högre avgift

En annan förändring med de nya reglerna är att den avgift som tas ut vid befogade anmälningar och uppföljande kontroll höjs till 800 kronor per timme. Detta för att Länsstyrelsen bättre ska kunna finansiera denna typ av kontroll.

– Tanken är att den som har brister vid anmälningar och de djurhållare som behöver uppföljande kontroller ska betala för detta, avslutar Erika Johansson.