Enklare och snabbare med nya e-tjänster

Den 27 augusti får länsstyrelserna nya e-tjänster. Detta innebär att det både blir snabbare och enklare för den som vill göra en anmälan eller ansöka om ett tillstånd hos länsstyrelserna inom de aktuella områdena. De nya e-tjänsterna är Ansökan om att få strö ut aska efter avliden, Artskydd och §16 Djurskyddslagen. Fler e-tjänster kommer under året.

E-tjänster som sparar tid

De nya e-tjänsterna innebär färre antal formulär, att man kan bifoga dokument elektroniskt och använda samma formulär i kontakten med flera länsstyrelser. E-tjänsterna gör dessutom att ansökan/anmälan blir komplett och rätt ifylld, vilket gör att vi snabbare kan påbörja handläggningen och på så vis få en kortare beslutsprocess.   

Det behövs ingen e-legitimation för de nya e-tjänsterna. Den som vill kan fortfarande skriva ut blanketten och skicka in den i pappersform.   

– Länsstyrelserna hanterar cirka 600 000 ärenden årligen (2009). Genom att bland annat införa e-tjänster vill vi göra det så enkelt och så snabbt som möjligt för privatpersoner och företag i kontakten med länsstyrelserna, säger Sanja Pihl, projektledare för e-tjänsterna.   

E-tjänsterna hittar du på www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/e-tjanster.aspx eller under sidan Blanketter.