Nu byggs naturum Laponia

PRESSMEDDELANDE. Idag skrevs avtalet på mellan Länsstyrelsen i Norrbotten och Nåiden Bygg AB om byggstart av naturum Laponia. Redan nästa vecka planeras arbetet starta i Stuor Muorkke nära Stora Sjöfallet.
Montage av hur naturum Laponia kan komma att se ut när det är klart.

– Det är härligt att se att projektet äntligen blir konkret, säger Länsstyrelsens projektledare Marie Björklund, som har varit med från början.  Det har tagit lång tid eftersom vi började planera för huset redan 2008. Arkitekttävlingen genomfördes 2008 och 2009 och sedan arbetade vi med projekteringen under 2010 och 2011, fortsätter Marie.  

Idag har Länsstyrelsen fått alla tillstånd som behövs. Det inkluderar detaljplan, bygglov, strandskyddsdispens och dispens från nationalparksföreskrifterna m.m.  

– Det ligger ett stort arbete bakom det här och det är en stor glädje för oss som arbetat med naturum, berättar Marie.  

Efter en andra upphandlingsomgång antogs Nåidens anbud på byggentreprenaden.  De vann även upphandlingen om markarbeten kring naturum.  

– En upphandlingsomgång genomfördes redan i våras men då hamnade anbudssummorna över gränsen för förenklat förfarande. Därför var upphandlingen tvungen att göras om som öppen upphandling, säger Länsstyrelsens upphandlingssamordnare Hans Vesterberg.  

I naturum kommer det att finnas kafé, hörsal med film- och bildspelsvisningar, en utställning om Laponia samt personalutrymmen. Huset har ritats av Wingårdhs arkitektkontor AB som vann arkitekttävlingen 2009 med förslaget Snöfällan. Det hus som nu ska byggas är exakt det hus som vann med någon mindre justering invändigt.  

Naturum ska byggas i Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet, i närheten av Stora Sjöfallets fjällanläggning. Invigningen är planerad till hösten 2014.  

– Vi planerar att börja bygga på tisdag nästa vecka, säger Per Ola Patomella som är en av ägarna på Nåiden. Vi är mycket glada över att fått förtroendet att bygga naturum.  

Naturum är ett varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Naturum kommer att vara bemannat och ha programverksamhet med guidningar, föreläsningar m.m.

Som underleverantörer har följande anbud antagits:  

  • El, Midroc Electro AB
  • Rör, IVAB
  • Luft och Styr, Gunnar Karlsén Sverige AB  

Som helhet har anbuden landat inom budget och samtliga företag är redan etablerade i Norrbotten.

Pressbild på montage av hur Naturum Laponia kan komma att se ut (bild: Wingårdhs) .

Kontaktpersoner:
Marie Björklund 0920-960 82, 070–699 60 82.
Hans Vesterberg 0920-960 40, 070-553 23 65.