Länsstyrelsen bildar regionalt djurskyddsråd

Landshövding Per-Ola Eriksson har tagit initiativ till ett regionalt djurskyddsråd som ska arbeta för ett gott djurskydd, god djurhälsa och säkra livsmedel i Norrbotten.

- Vi kan lättare förebygga brister i djurhållningen om vi har bra samverkan mellan näringen, berörda myndigheter och organisationer, konstaterar landhövding Per-Ola Eriksson.

- Vi ska dela med oss av kunskap, information och erfarenheter till varandra och sprida det vidare inom våra respektive organisationer, fortsätter P-O. Genom att lyfta de eventuella problem som rådets aktörer uppmärksammar kan vi jobba förebyggande på bred front.

Länsrådet Johan Antti är ordförande och håller i rådets första möte fredag 29 juni.

Bakgrund

Sedan 2009 är Länsstyrelsen ansvarig för djurskyddskontroller. Tidigare var det kommunernas ansvar. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller regelbundet samt vid anmälningar på bristandedjurhållning. Länsstyrelsen har tidigare haft samverkansmöten en till två gånger om året med delar av rådets aktörer.

Representanter i regionala rådet 

• Länsstyrelsen i Norrbottens län

• Polismyndigheten i Norrbottens län

• Officiell veterinär från Livsmedelsverket

• Representant från distriktsveterinärnas praktikområden

• Privata stordjursveterinärer

• Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

• Norrmejerier

• Representanter från Norrbottensgårdens slakteri, Karlgrens slakteri samt Alviksgårdens slakteri

• Hushållningssällskapet

• Svenska Samernas Riksförbund, SSR

• Koncessionssamebyarna

• Norrbottens läns fåravelsförening