Kvaliteten på vattnet i Kebnekaiseområdet

2012-08-01: Under sommaren tas prover på snön och vattnet i området kring Kebnekaise efter den flygplansolycka som inträffade 15 mars i år. Spår av flygbränsle har påträffats i Kittelbäcken och i den jokk som rinner ut från Rabots glaciär. Halterna är dock mycket låga och utgör ingen hälsorisk.
Vandrare tar vatten i fjällbäck

 

Den 15 mars i år inträffade en flygplansolycka i Kebnekaise. Vrakdelar och bränsle från det havererade flygplanet spreds ut i området. Under sommaren tar myndigheter prover varje vecka på vattnet och snön för att se vilka eventuella miljökonsekvenser flygplansbränset orsakar.

Var hittar jag den senaste informationen?

Här till höger kan du ladda ned det senaste informationsbladet.

Kan jag dricka vattnet i jokkarna? 

De senaste vattenproverna visar spår av föroreningar i Kittelbäcken och i den jokk som rinner ut från Rabots glaciär. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon hälsorisk. De är 10 000 gånger lägre än vad som skulle kunna innebära en risk för hälsan.

Det tar ett tag för föroreningar att sköljas med smältvattnet hela vägen från glaciären ut i vattendragen. Beräkningar tyder på att föroreningar troligen inte kommer att uppträda i särskilt höga halter i vattendragen på grund av stor utspädning. Det är ändå mycket viktigt att följa utvecklingen och mäta halterna av eventuella föroreningar i vattnet.  

Förorenat vatten som är skadligt att dricka skulle lätt upptäckas genom sin bränslelukt. Det gör risken att få i sig förorenat vatten ännu mindre.

Vilken provtagning görs i jokkarna?

Vi tar prover av vattnet i tre vattendrag kontinuerligt, dels genom manuell provtagning, dels med hjälp av så kallade passiva provtagare. De tre vattendragen som provtas rinner ut från de tre glaciärer kring olycksplatsen där flygbränsle har spridits ut.

Manuell provtagning innebär att en person besöker vattendraget och tar ett prov vid det tillfället. En passiv provtagare är en anordning som ligger ute i vattendraget under drygt en månads tid och samlar på sig eventuella föroreningar som passerar.

Manuell provtagning ger oss besked om vattenkvaliteten vid ett visst tillfälle, medan den passiva provtagaren berättar för oss hur vattenkvaliteten har varit i genomsnitt under en tidsperiod. 

Vi planerar också en provtagning av bottenlevande smådjur till hösten, för att undersöka ifall de har påverkats av eventuella föroreningar.