Fakta om Norrbottens län/Facts about Norrbotten

Detta faktahäfte innehåller aktuell statistisk bild av Norrbottens län. Här finns uppgifter om arbetsmarknad och näringsliv, befolkning, geografi, natur, kultur, kommunikationer, utbildning och om en rad andra områden.