Ett steg närmare en regional mineralstrategi

Torsdag 26 april träffas 60-talet aktörer från Norrbotten och Västerbotten i Skellefteå för att diskutera utkastet till regional mineralstrategi.
Framsidan på strategidokumentet.

- Det råder en historisk boom vad gäller efterfrågan på mineraler runt om i världen, säger landshövding Per-Ola Eriksson. Det har öppnat och öppnar stora möjligheter för Norrbotten, Västerbotten och Sverige.

- Med bakgrund mot det, och att Norrbotten och Västerbotten står för 95 procent av Sverges gruvnäring, har vi tagit initiativ till en regional mineralstrategi som ska ge alla oss som berörs av näringen en grund för vårt gemensamma agerande, fortsätter Per-Ola. Regeringen har också sett dessa möjligheter och har därför gett Sveriges geologiska undersökningar, SGU, i uppdrag att ta fram en nationell mineralstrategi.

Ledande gruvnation i världen

- Syftet med regionala strategin är att vi ska lyfta fram vår kompetens och den betydelse gruvnäringen har för Sverige samt stärka näringen, forskningen och möjligheterna att bygga långsiktigt hållbara samhällen, berättar Staffan Borg, utredare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

- Vi har unik kompetens när det gäller att bedriva gruvnäring på ett hållbart sätt och det är ett exempel på kunskap som vi vill förmedla till andra delar av världen nu när denna enorma efterfrågan genererar gruvor världen över, säger Staffan.

Visionen är att Norrbotten och Västerbotten ska bidra till att göra Sverige till den ledande gruvnationen i världen, över tid.

- För att nå dit behöver vi en gemensam strategi som grund för veta vilka initiativ vi ska ta och hur vi ska arbeta proaktivt med att påverka och informera, konstaterar Staffan.

Konkretisera aktiviteter och mål

Nu finns ett fördjupat förslag till regional mineralstrategi och det är den som ska diskuteras under torsdagens möte där 60 representanter för gruvföretag, konsultföretag, universitet, kommuner och myndigheter deltar.

- Förhoppningen är att dagens diskussioner ska leda till att våra gemensamma aktiviteter och mål preciseras, konkretiseras och prioriteras ytterligare, berättar Per-Ola.

 

Program för mineralstrategimötet

Tid: Torsdagen 26 april 2012, kl: 10 - ca 15.

Plats: Hotell Aurum Konferenscentrum, Skellefteå

 

Kaffe från 09.30    

10.00   Inledning
Landshövding Per-Ola Eriksson och t.f. Landshövding Birgitta Heijer

10.15  Drivkrafter för en växande gruvnäring
Professor Magnus Eriksson

10.30 Åtgärder och genomförande av en regional mineralstrategi 
Staffan Borg, utredare, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

10.45  Grupparbeten – prioritering av åtgärder

12.00  Lunch

13.00  Avrapportering grupparbeten

14.00  Diskussion

15.00  Avslutning

 

Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen! Hör av er till Staffan Borg, 070-602 60 60, för mer information samt möjlighet att komma i kontakt med deltagare på plats för intervjuer.