Norrbotten mot 2020

PRESSINBJUDAN. Vilka är Norrbottens viktigaste prioriteringar fram till 2020 för att skapa fortsatt tillväxt och en hållbar framtid i länet? Det vill regeringen veta inför den kommande strukturfondsperioden 2014-2020.
Bild med texten Norrbotten mot 2020.

Landshövding, Per-Ola Eriksson, och kommunförbundets ordförande Karl Petersen, genomför under hösten sex möten (hearings) med kommuner, statliga organisationer och näringslivets aktörer för att diskutera de viktigaste satsningarna och åtgärderna i länet fram till 2020 för att åstadkomma fortsatt tillväxt och en hållbar framtid.

Första mötet genomförs i Gällivare måndag 10 oktober med totalt cirka 25 representanter från Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala kommuner .

Media hälsas välkommen till en presskonferens direkt efter mötet!

Tid: Måndag 10 oktober kl. 14.30

Plats: Folkets hus, M-salen, Gällivare 

 

Vid presskonferensen medverkar landshövding Per-Ola Eriksson, kommunförbundets ordförande Karl Petersen, Tina Norgren, chef för Länsstyrelsens enhet för Tillväxt och kommunikationer samt kommunalråden Tommy Nyström, Kristina Zakrisson, Stefan Andersson och Kurt Wennberg.

Bakgrund

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att redovisa länets prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet 2014 – 2020, det vill säga kommande period med EU:s strukturfonder. Samtidigt har norrbottens regionala partnerskap beslutat att göra en översyn av det regionala utvecklingsprogrammet för hållbar framtid i Norrbotten (RUP). Med anledning av detta har landshövdingen tagit initiativ till att samla länets krafter för att  fånga upp förslag på prioriteringar och åtgärder som ska utgöra underlag till regeringen och ett uppgraderat regionalt utvecklingsprogram för Norrbotten (RUP).

Läs mer om Regionala utvecklingsprogrammet (RUP).