Naturvårdsprojekt 2016-2017

Beslut om bidrag till lokala naturvårdsprojekt 2016 och 2017 i Norrbottens län.

Länsstyrelsen fördelade under: 

  • 2017 cirka 2,7 miljoner kronor på elva (11) projekt fördelat på sex kommuner.
  • 2016 cirka 1,3 miljoner kronor på sju (7) projekt fördelat på tre kommuner. 

I tabellerna nedan hittar du en lista över vilka projekt som fått bidrag samt hur mycket.

 

LONA-projekt i Norrbotten 2017

 

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArvidsjaurSkyltning av skoterleder85 000
HaparandaHaparanda vandringsled - naturens eget klassrum209 000
​KalixFriluftsplan för Kalix kommun​139 300
​KirunaUtökad tillgänglighet kring Ädnamvaara friluftsled32 500
Upprustning av skoterleder inom Kiruna kommun125 000
​Luleå ​ ​​Restaureringar av lövskogar på Hertsölandet​354 000
​Inventering av havsörn i Luleå kust och skärgård​127 500
​Fågeltorn Svartskatan​350 000
PiteåHavsöring i Lillpite älv - restaurering av lekbottnar560 000
Sandängesstrandens naturreservat - se och göra450 000
Inventering av naturvärden på fastlandets havsstränder300 000
2 732 000

 

LONA-projekt i Norrbotten 2016

 

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArvidsjaurSatsningar för rekreation och friluftsliv286 385
JokkmokkUtvecklingsplan för miljö och tillväxt i Lilla Lule älvdal200 000
PiteåNaturminnestallar i Piteå50 000
Örninventeringar i Piteå kommun200 000
Utställning om skärgårdens natur och kultur75 000
Effektiv förvaltning av naturreservat i Piteå50 000
Åtgärdsarbete i kustmynnande småvatten​​450 000
1 311 385