Naturvårdsprojekt 2016-2018

Beslut om bidrag till lokala naturvårdsprojekt 2016, 2017 och 2018 i Norrbottens län.

Länsstyrelsen fördelade under: 

  • 2018 cirka 2,2 miljoner kronor på nio (9) projekt fördelat på lika många kommuner.
  • 2017 cirka 2,7 miljoner kronor på elva (11) projekt fördelat på sex kommuner.
  • 2016 cirka 1,3 miljoner kronor på sju (7) projekt fördelat på tre kommuner. 

I tabellerna nedan hittar du en lista över vilka projekt som fått bidrag samt hur mycket.

LONA-projekt i Norrbotten 2018

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArjeplogTop of Arjeplog 2.0170 000
BodenUtstakning av farled i Luleå älv​50 000
JokkmokkFriluftsliv och folkhälsa i Jokkmokk​172 183
​KirunaBotanisk stig och medborgarforskning i Abisko​45 600
Luleå ​ ​Skräntärna och silltrut - en kartläggning av viktiga fågelområden i Norrbotten680 500
​PajalaPilotprojekt för regional utveckling i Pajala kommun251 700
PiteåKarlberg - skydd och utveckling225 000
​ÖverkalixStrandpromenaden i Bränna​225 574
​ÖvertorneåRestaurering och utveckling av skoter- och vandringsleder350 000
2 171 507

 

LONA-projekt i Norrbotten 2017

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArvidsjaurSkyltning av skoterleder85 000
HaparandaHaparanda vandringsled - naturens eget klassrum209 000
​KalixFriluftsplan för Kalix kommun​139 300
​KirunaUtökad tillgänglighet kring Ädnamvaara friluftsled32 500
Upprustning av skoterleder inom Kiruna kommun125 000
​Luleå ​ ​​Restaureringar av lövskogar på Hertsölandet​354 000
​Inventering av havsörn i Luleå kust och skärgård​127 500
​Fågeltorn Svartskatan​350 000
PiteåHavsöring i Lillpite älv - restaurering av lekbottnar560 000
Sandängesstrandens naturreservat - se och göra450 000
Inventering av naturvärden på fastlandets havsstränder300 000
2 732 000

 

LONA-projekt i Norrbotten 2016

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArvidsjaurSatsningar för rekreation och friluftsliv286 385
JokkmokkUtvecklingsplan för miljö och tillväxt i Lilla Lule älvdal200 000
PiteåNaturminnestallar i Piteå50 000
Örninventeringar i Piteå kommun200 000
Utställning om skärgårdens natur och kultur75 000
Effektiv förvaltning av naturreservat i Piteå50 000
Åtgärdsarbete i kustmynnande småvatten​​450 000
1 311 385