Naturvårdsprojekt 2016

Beslut om bidrag till lokala naturvårdsprojekt 2016 i Norrbottens län

Länsstyrelsen fördelade under: 

  • 2016 cirka 1,3 miljoner kronor på sju (7) projekt fördelat på tre kommuner. 

I tabellen nedan hittar du en lista över vilka projekt som fått bidrag samt hur mycket.

LONA-projekt i Norrbotten 2016

 

Kommun Projekt Beslutat bidrag (Kr)
ArvidsjaurSatsningar för rekreation och friluftsliv286 385
JokkmokkUtvecklingsplan för miljö och tillväxt i Lilla Lule älvdal200 000
PiteåNaturminnestallar i Piteå50 000
Örninventeringar i Piteå kommun200 000
Utställning om skärgårdens natur och kultur75 000
Effektiv förvaltning av naturreservat i Piteå50 000
Åtgärdsarbete i kustmynnande småvatten​​450 000
1 311 385