Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. 

Ansök om regionala projektstöd hos Region Norrbotten
Regeringen har beslutat att det regionala utvecklingsansvaret från med den 1 januari 2017 övergår från Länsstyrelsen i Norrbottens län till Norrbottens läns landsting.

I samband med överföringen av det regionala utvecklingsansvaret blir landstinget Region Norrbotten. 

Mer info och kontaktuppgifter hittar du här:

Länk till Region Norrbotten