Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Strukturfondsprogrammen gäller under perioden 2014-2020.

Aktuellt

Strukturfondspartnerskapet 2014-2020 har en ny webb: www.sfpnorr.se.

Processen med strukturfondsansökningar

Tillväxtverket och ESF-rådet är förvaltande myndigheter för regionala respektive sociala fonden. Myndigheterna tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. Regionalt tillväxtansvariga myndigheter i Övre Norrland; Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten har möjlighet att delfinansiera projekt samt yttrar sig över samtliga projekt. Strukturfondspartnerskapet lämnar därefter bindande prioriteringar av projekten. Tillväxtverket och ESF-rådet fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioritering. För mer information om programmen och hur man ansöker om EU-medel kontakta Tillväxtverket eller ESF-rådet.