Kunskap och kompetensförsörjning 

Kunskap och kompetensförsörjning

Länsstyrelsen bidrar till att företagen får den kunskap och kompetens de behöver i syfte att stärka regionens tillväxt. Vi tar fram kunskapsunderlag om regionens utbud och efterfrågan på kunskap och kompetens. Vi har dialoger med berörda aktörer inom länet och i angränsande län för att åtgärda brister i kunskaps- och kompetensförsörjningen. Vi deltar också i regionens olika insatser och projekt för att stärka tillgången till kunskap och kompetens.

Den globaliserade ekonomin innebär stora möjligheter för företag och andra verksamheter men den ställer samtidigt höga krav på regionernas förmåga att möta de nya villkoren. Länsstyrelsen tar fram rapporter, faktablad, statistik med mera om de framtida behoven av kunskap och kompetens, samlar företag, utbildningsanordnare, forskare med flera och agerar när det behövs. Åtgärder genomförs inom kompetensförsörjning samt inom utbildnings- och forskningsområdet. Länsstyrelsen medverkar också i vissa utvecklingsprojekt och finansierar en del av dem.

 

Kontakta oss

Tove Cullhed
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Tove punkt Cullhed snabela lansstyrelsen punkt se¤Tove punkt Cullhed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255262
Kristin Bergwall
Handläggare
Enheten för Tillväxt och infrastruktur
kristin punkt bergwall snabela lansstyrelsen punkt se¤kristin punkt bergwall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255244
Mats Lindell
Handläggare
Enheten för tillväxt och infrastruktur
mats punkt lindell snabela lansstyrelsen punkt se¤mats punkt lindell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255517

Här hittar du analyser från kompetensförsörjningsområdet inom bland annat generationsväxling; tillväxt; arbetsmarknad etc.