Kunskap och kompetensförsörjning

Kunskap och kompetensförsörjning

Länsstyrelsen bidrar till att företagen får den kunskap och kompetens de behöver i syfte att stärka regionens tillväxt. Vi tar fram kunskapsunderlag om regionens utbud och efterfrågan på kunskap och kompetens. Vi har dialoger med berörda aktörer inom länet och i angränsande län för att åtgärda brister i kunskaps- och kompetensförsörjningen. Vi deltar också i regionens olika insatser och projekt för att stärka tillgången till kunskap och kompetens.

Den globaliserade ekonomin innebär stora möjligheter för företag och andra verksamheter men den ställer samtidigt höga krav på regionernas förmåga att möta de nya villkoren. Länsstyrelsen tar fram rapporter, faktablad, statistik med mera om de framtida behoven av kunskap och kompetens, samlar företag, utbildningsanordnare, forskare med flera och agerar när det behövs. Åtgärder genomförs inom kompetensförsörjning samt inom utbildnings- och forskningsområdet. Länsstyrelsen medverkar också i vissa utvecklingsprojekt och finansierar en del av dem.

 

Här hittar du analyser från kompetensförsörjningsområdet inom bland annat generationsväxling; tillväxt; arbetsmarknad etc.