Företagsstöd

Företagsstöd
Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovations-utveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Ansök om regionala företagsstöd hos Region Norrbotten
Regeringen har beslutat att det regionala utvecklingsansvaret från med den 1 januari 2017 övergår från Länsstyrelsen i Norrbottens län till Norrbottens läns landsting.

I samband med överföringen av det regionala utvecklingsansvaret blir landstinget Region Norrbotten. 

Mer info och kontaktuppgifter hittar du här:

Länk till Region Norrbotten

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd


Verksamt 

            ​

Europeiska regionala utvecklingsfonden​Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.