Företagsstöd

Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

 

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovations-utveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Nyheter

Min ansökan

2016-06-09 

Ansök online Här kan du ansöka om stöd online.

 

 

Digitala utbetalningsbeslut

Utbetalning av de regionala investeringsstöden görs numera digitalt. Det innebär att utbetalningsbesluten enbart skickas via e-post. Det är därför viktigt att rätt e-post adress har angetts i ansökan om stöd. Kontakta Länsstyrelsen om e-post adressen ändrats eller av annan anledning är felaktig.


Viktigt inför sommaren!

Ansökningar om stöd som kommit in under maj eller senare kan inte räkna med att beslutas om förrän tidigast slutet av augusti.

Inkommen ansökan räcker för att påbörja investeringen innan beslut om stöd fattats. Observera att investeringen då görs på egen risk.


Rekvisitioner för utbetalning som kommer in under juni månad eller senare kan komma att utbetalas tidigast i slutet av augusti månad.

 

 

 
Nyhetsarkiv
 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd


Verksamt 

Europeiska regionala utvecklingsfonden​Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.