Företagsstöd

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Nyheter

Min ansökan

2015-11-06 

Ansök online 

Från och med den 9 november
kan du ansöka om stöd online.
Läs mer!

 
 
 
 
 
Nyhetsarkiv

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om regionala företagsstöd.

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd