Företagsstöd 

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Nyheter

 

Viktigt inför sommaren!

2015-06-17 

Ansökningar och utbetalningar som lämnas in under juni månad kan komma att beslutas tidigast under senare delen av augusti månad.

Inkommen ansökan räcker för att påbörja investeringen innan beslut om stöd fattats. Observera att investeringen då görs på egen risk.

Trevlig sommar!

 Solros
 

Innovationscheckar

2015-06-17 

Vilka är ett företags tillgångar? Från att tidigare ha varit maskiner, inventarier och andra materiella tillgångar är det idag idéer och det så kallade intellektuella kapitalet som utgör signifikanta delar av ett företags värde.

Almi söker företag som vill utveckla sina immateriella tillgångar och växa med sina innovationer. Vi har just nu en innovationscheck att dela ut och information kring ansökan hittar du på länken. Vi har kostnadsfri rådgivning där vi kan berätta hur företag kan förvalta, förstå och bygga sina immateriella tillgångar.

Information om innovationschecken

Sista ansökan är 15 augusti.

Om det sedan finns checkar kvar är andra ansökningstillfället
30 oktober. 

 
 
 
 
Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Information om stöd till jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag finns under fliken Lantbruk och landsbygd.

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om de olika stödformerna som finns.

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd