Företagsstöd 

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Nyheter

 

Informationsmöte hos Pajala Utveckling AB
den 10 mars

2015-02-12 

På tisdag den 10 mars finns Daniel Granlund och Per-Anders Karlsson, handläggare företagsstöd Länsstyrelsen, på plats hos Pajala Utveckling AB mellan kl 12.00-17.00 för att berätta om vilka möjligheter som finns med de regionala investeringsstöden.

Har du planer på att investera så ta chansen och boka in en personlig träff med Daniel eller Per-Anders.

Boka ditt möte senast den 6 mars till Harry Jatko på Pajala Utveckling AB eller ring 070-664 04 66.

Varmt välkommen att hitta en lösning på ditt finansieringsbehov tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten.  

 

Informationsträff hos Argentis den 26 februari

2015-02-10

På torsdag den 26 februari finns Daniel Granlund, handläggare företagsstöd Länsstyrelsen, på plats hos Argentis i Arjeplog mellan kl 14.00 till 17.00 för att berätta om vilka möjligheter som finns med de regionala investeringsstöden.

Har du planer på att investera så ta chansen och boka in en personlig träff med Daniel på torsdag.

Boka ditt möte senast den 24 februari till Mikael Reinholdsson på Argentis eller ring 070-559 54 25.

Varmt välkommen att hitta en lösning på ditt finansieringsbehov tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten. 

 

Budgeten slut för Tillväxtcheckar

2014-08-25

Budgeten för tillväxtcheckar är nu fullt intecknad.

Nya ansökningar kommer därför inte att kunna beviljas stöd. Eventuella förändringar som medför att medel frigörs ur budgeten meddelas på denna hemsida under hösten.

 Spargris med mynt framför
 
 
 
 
Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Information om stöd till jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag finns under fliken Lantbruk och landsbygd.

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om de olika stödformerna som finns.

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd för utveckling av varor och tjänster samt för internationalisering.

Stödet gör det möjligt att köpa in extern kompetens för att påskynda utveckling och stärka konkurrens-kraften.

Programmet Affärsutvecklings-checkar drivs av Tillväxtverket.

Projekten ska vara avslutade den 31 oktober 2015.

För mer information se länk nedan:

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd