Företagsstöd 

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

 

Nyheter

 
 

Informationsträff i Haparanda den 8 maj

2014-04-22

På torsdag den 8 maj mellan kl 10.00-15.00 finns Länsstyrelsen på plats hos Tillväxtenheten i Haparanda för att berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Har du planer på att investera så ta chansen och boka in en personlig träff med Erika på torsdag den 8 maj.

Vi behöver din bokning senast måndag den 5 maj kl 12.00 och den gör du enklast genom att ringa Daniel på Tillväxtenheten 070-590 37 70.

Varmt välkommen att hitta en lösning på ditt finansieringsbehov tillsammans med Länsstyrelsen.

 

Tillväxtcheck - rekvirera i tid!

2014-03-04

Tillväxtchecken är ett pilotprojekt som avslutas under 2014. Pengarna måste betalas ut under året och vi vill påminna dig att i tid rekvirera pengar. Absolut sista datum att rekvirera pengar är 2014-10-31.

Intresset för ”Tillväxtchecken” är fortsatt stort och om du/ni vet om att investeringarna inte blir av eller kommer att bli mindre än vad som togs med i ansökan om stöd – informera oss gärna om detta så kan vi frigöra pengar till fler ansökningar.

 
 
 
 
 
Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Information om stöd till jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag finns under fliken Lantbruk och landsbygd.

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om de olika stödformerna som finns.

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd för utveckling av varor och tjänster samt för internationalisering.

Stödet gör det möjligt att köpa in extern kompetens för att påskynda utveckling och stärka konkurrens-kraften.

Programmet Affärsutvecklings-checkar drivs av Tillväxtverket.

Projekten ska vara avslutade den 31 oktober 2015.

För mer information se länk nedan:

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd