Företagsstöd 

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

 

Nyheter

 

Informationsträff hos Företagarna i Kiruna
den 29 januari

2015-01-26 

På torsdag den 29 januari finns Daniel Granlund, handläggare företagsstöd Länsstyrelsen, på plats hos Företagarna i Kiruna mellan kl 08.00 till 12.00 för att berätta om vilka möjligheter som finns med de regionala investeringsstöden. 

Har du planer på att investera så ta chansen och boka in en personlig träff med Daniel på torsdag.

Boka enskilt möte senast den 28 januari kl 10.00 till Stina Holmberg på Företagarna 0980-120 90 eller foretagarna@kiruna.se.

Varmt välkommen att hitta en lösning på ditt finansieringsbehov tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten.

 

Malmfälten i Norr AB

2014-10-16

Dagens industri/Gasell

Dagens industri har utsett Malmfälten i Norr AB till Gasell, Norrbottens snabbast växande företag. Företaget utvecklar och säljer bergbultar och har under de senaste tre åren ökat sin omsättning med 1 125 procent,
källa: NSD 2014-10-16.
Läs mer...

NSD 2014-10-16
Dagens industri 

 

Vinnare av årets Näringslivspris i Norrbotten

2014-10-14  

Kenth Fjellborg på Fjellborgs Sleddog Kennel AB blev 2014 års vinnare av Näringslivspriset i Norrbotten. Läs mer... 
 

Rekt AB - ett nytt industriföretag startar i Juoksengi

2014-09-17

Den nya verksamheten invigdes av landshövdingen förra onsdagen. Läs mer här!

 

Budgeten slut för Tillväxtcheckar

2014-08-25

Budgeten för tillväxtcheckar är nu fullt intecknad.

Nya ansökningar kommer därför inte att kunna beviljas stöd. Eventuella förändringar som medför att medel frigörs ur budgeten meddelas på denna hemsida under hösten.

 Spargris med mynt framför
 
 
 
 
Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Information om stöd till jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag finns under fliken Lantbruk och landsbygd.

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om de olika stödformerna som finns.

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd för utveckling av varor och tjänster samt för internationalisering.

Stödet gör det möjligt att köpa in extern kompetens för att påskynda utveckling och stärka konkurrens-kraften.

Programmet Affärsutvecklings-checkar drivs av Tillväxtverket.

Projekten ska vara avslutade den 31 oktober 2015.

För mer information se länk nedan:

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd