Företagsstöd

Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

 

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovations-utveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

 

NYHETER

Digitala rutiner

2016-10-11 Nu har vi digitala rutiner för regionala företagsstöd.

Digital ansökan

Ansökan om regionala företagsstöd gör du som tidigare via webbplatsen "Min ansökan"

Support

Får du problem vid registreringen eller stöter på andra tekniska problem kontaktar du webbplatsens support.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan kontaktar du Agneta Franklin.

Digitala beslut

Alla beslut för regionala företagsstöd är nu digitala.

Det innebär att vi kommer att mejla alla beslut och därför är det viktigt att vi har rätt e-postadress till dig och att vi har rätt kontaktuppgifter till din bank.

På vår webbplats hittar du alltid den senaste informationen.

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd


Verksamt 

            ​

Europeiska regionala utvecklingsfonden​Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.