Företagsstöd 

Mynt

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Nyheter

 

Dundret storsatsar!

2015-04-17

Dundret skidanläggning satsar på en ny sexstolslift som tar besökarna upp till fjällets topp på fyra minuter.

Tillväxtverket har beviljat Dundret Sweden AB ett regionalt investeringsstöd som ska användas till det nya liftsystemet.  

Tillväxtverket

NSD 2015-04-10

 
 
 
 
 
Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Information om stöd till jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag finns under fliken Lantbruk och landsbygd.

Företagsbroschyr

Här hittar du samlad information om de olika stödformerna som finns.

 Beslutsstatistik Här hittar du beslutstatistik för företagsstöd