Näringsliv och föreningar

Forsränning

Länsstyrelsen vill skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Det gör vi genom att stimulera regionens företag och föreningar på flera olika sätt. Vi uppmuntrar bland annat näringslivet till att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration.