Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Foto av Fredrik Broman.
Foto: Fredrik Broman

Kontakta oss

Anna-Carin Ohlsson
Enhetschef
Miljöskyddsenheten
Anna-Carin punkt Ohlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Carin punkt Ohlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255391