TRIWA III - Forestry impact and water management in Torne International River Basin.

TRIWA III är ett avslutat projekt och slutrapporten som även finns på finska och engelska kan du läsa via länkarna till höger på sidan.

TRIWA III projektet var ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Närings- Trafik och Miljöcentralen i Lappland, Metsähallitus, Lapin Metsäkeskus och Skogsstyrelsen Region Nord.

Målet med TRIWA III var att gemensamt ta fram en finsk-svensk åtgärdsplan för återställning av vattenmiljöer som påverkats i Torneälvens internationella avrinningsdistrikt och stärka samverkan mellan aktörerna som berörs av åtgärdsarbete i vatten inom området.

Projektet fokuserade på åtgärder med koppling till historisk och nutida påverkan från skogsbruk i området. Projektet omfattade kartering av miljötillstånd och åtgärdsbehov i biflödena, utvärdering av skogsbrukets miljöhänsyn mot vattenmiljöer samt två pilotområden med detaljerade åtgärdsplaner för två biflöden ett i varje land.

 

Interreg IVA Nord

 

Medfinansiärer:

 

 Logotyp Skogsstyrelsen  Logotyp Metsähallitus, Forststyrelsen
 Logotyp Skogscentralen  Logotyp Närings-, trafik- och miljöcentralen

 

 

 TRIWA på finska och engelska

TRIWA on lyhenne Lapin ympäristökeskuksen ja Norrbottenin läänihallituksen hallinnoimille Tornionjoen valuma-alueen yhteistyöhankkeille.

TRIWA på finska

TRIWA is the abbreviation for the projects that the Lapland Regional Environment Centre in Finland and the County Administrative Board of Norrbotten in collaborate in the Torne River drainage area.

TRIWA på engelska

 Interna länkar