Beredningssekretariatet för förvaltning av kvalitet på vattenmiljön

På Sveriges alla länsstyrelser finns ett beredningssekretariat som har till uppgift att hjälpa Vattenmyndigheten att samordna och utföra arbetet med anknytning till vattendirektivet. Beredningssekretariatet tar fram kunskapsunderlag, utför statusklassning, tar fram förslag till åtgärder och sprider information. Beredningssekretariatet är även kontaktyta gentemot länets regionala och lokala aktörer såsom vattenråden, verksamhetsutövare och kommuner.
Rena och friska vatten ger även möjlighet till friluftsliv.

Bottenvikens vattendistrikt omfattas av två län vilket betyder att det finns två beredningssekretariat, ett hos länsstyrelsen Norrbotten samt ett hos länsstyrelsen Västerbotten. Kontaktuppgifter till beredningssekretariatet hos Länsstyrelsen Norrbotten hittar du här till höger på sidan, hör av dig till oss med synpunkter och frågor.

Du når oss lättast genom att ringa eller e-posta:
Länsstyrelsens växel: 010-225 50 00
E-post: fornamn.evbokstav.efternamn@lansstyrelsen.se

Beredningssekretariatet i Västerbottens län

 

 Kontakta oss

Sara Elfvendahl
Vattenförvaltning - sötvatten
Miljöövervakning sjöar och vattendrag, miljögifter.
010-2255 275

Annica Gammeltoft
Vattenförvaltning - kustvatten
Miljöövervakning kust och hav.
010-2255 289

Henrik Larsson (tjänstledig)

Fredrik Nordblad
Vattenförvaltning - grundvatten.
010-2255 511

Patrik Olofsson
Vattenförvaltning - sötvatten
Miljöövervakning sjöar och vattendrag, flodpärlmussla.
010-2255 392

Emma Palmgren (föräldraledig)
Vattenförvaltning - sötvatten
Miljöövervakning sjöar och vattendrag.
010-2255 397

E-post till medarbetare:
förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se