Vatten och vattenanvändning

Man som håvar sik i Kukkolaforsen i Torneälv.