Anpassning till förändrat klimat

De globala klimatförändringarna kan drabba Sverige och Norrbotten genom förändrade nederbördsmängder, ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa, extrema vädersituationer. Det innebär i sin tur ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet.
Snöigt i trafiken

 

Länsstyrelsen har i uppgift att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. 

I uppdraget samverkar vi bland annat med länets kommuner, eftersom de ansvarar för ett stort antal samhällsviktiga verksamheter som kan komma att påverkas vid ett förändrat klimat.

Rapporter och andra insatser som Länsstyrelsen arbetat med hittar du under fliken till vänster: "Länsstyrelsens insatser - anpassning till förändrat klimat".

Hur Norrbotten kan påverkas av klimatförändringar och om förslag till anpassning kan du läsa om i Länsstyrelsens rapport "Klimatförändringar i Norrbotten - konsekvenser och anpassning". Se boxen till höger.

Under fliken ”Sektorer och områden” till vänster finner du rapporter, utredningar och länkar till information om hur olika områden kan påverkas av klimatförändringar och hur anpassning till detta kan göras.

Hur man arbetar med frågan inom EU, Barents och internationellt kan du hitta till höger i boxen "EU och internationellt".

Regional handlingsplan - en vägledning för anpassning till förändrat klimat

Länsstyrelsen har utarbetat en regional handlingsplan till vägledning för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.

Framsida