Miljöhälsorapportering 

Under våren 2011 skickas en enkät ut till 80 000 föräldrar i hela Sverige för att kartlägga hur miljöfaktorer som till exempel luftföroreningar, buller och inomhusmiljö påverkar barns och ungdomars hälsa. Utav dessa kommer ca 3 000 stycken att representera Norrbottens län.

Resultatet kommer utgöra ett viktigt beslutsunderlag i arbetet med att minska miljörelaterade riskfaktorer samt för att främja barns och ungdomars hälsa både nationellt och inom Norrbottens län. Undersökningen leds av forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Socialstyrelsen och resultaten kommer bland annat att presenteras i Miljöhälsorapport 2013.  

En liknande enkätstudie genomfördes 2003 och visade bland annat att ca 25 000 skolbarn (7–14 år) har svårt att somna flera gånger i veckan på grund av buller, att hundratals barn (0-4 år) drabbas av astma till följd av föräldrarnas rökning och att barn med allergisjukdom i luftvägarna är särskilt känsliga för många miljöfaktorer. Föräldrarnas enkätsvar ger nu möjlighet att se om barns och ungdomars miljö och hälsa blivit bättre eller sämre.

Om du vill läsa mer om miljöhälsorapportering i Sverige följ länkarna i boxen till höger.

Kontakta oss

Staffan Åsen
Miljöskyddsenheten
Staffan punkt slutat punkt asen snabela lansstyrelsen punkt se¤Staffan punkt slutat punkt asen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255480