Miljöhälsorapportering

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras var fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om hur befolkningens hälsa påverkas av olika miljöfaktorer såsom luftföroreningar, buller och inomhusmiljö. Den senaste rapporten utkom år 2013 och fokuserar på barn och ungdomars hälsa. Rapporten är en sammanställning av 36 000 enkäter som skickades ut till föräldrar i hela Sverige två år tidigare.

Resultatet utgör ett viktigt beslutsunderlag i arbetet med att minska miljörelaterade riskfaktorer samt för att främja barns och ungdomars hälsa både nationellt och inom Norrbottens län. Undersökningen har utförts av forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

En liknande enkätundersökning gjordes 2003, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten och redovisa hur barns miljö och hälsa har förändrats under de åtta år som gått mellan undersökningarna. 

Om du vill läsa mer om miljöhälsorapportering i Sverige följ länkarna i boxen till höger.