Vigsel 

 

 

Bild på kyrka

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare enligt Äktenskapsbalken.

 

Länsstyrelsen utser vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet. De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

En länk till listan över förordnade vigselförrättare i länet finns till vänster på sidan under fliken vigselförrättare.

 

Äktenskapsdispens

Från och med den 1 juli 2014 är det inte längre tillåtet för den under 18 år att ingå äktenskap. Det innebär alltså att äktenskapsdispens inte kan sökas.

Kontakta oss

Norrbotten
010-225 50 00
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se