Val 

röstsedlar och händer

 

  

 

Kontakta oss

Norrbotten
010-225 50 00
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Kryssa flera personer

Leder till att rösten går till det avsedda partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet.

Otydligt kryss

Om krysset vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad). Rösten går enbart till partiet.

Tillskrivna namn

De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, och rösten går till partiet och den aktuella listan.

Otydligt partinamn

Den som själv skriver ett partinamn på en tom valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Står det till exempel ”Alliansen” går rösten inte till något av partierna inom detta block utan registreras som ett nytt parti. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar.

Flera valsedlar i samma kuvert

Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma kuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer

Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Reinfeldt eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning).