Notarius publicus 

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Bild på människor

 

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt en juristkandidatexamen eller juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Kontakta oss

Norrbotten
010-225 50 00
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se