Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

Anmälan om svenskt medborgarskap

När anmälan görs till oss ska de uppräknade villkoren nedan vara uppfyllda.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år
  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–21 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år men inte 21 år 
  • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

  • har bott i Sverige de senaste tre åren 
  • inte har fyllt 18 år
  • samtycker till att bli svenska om de har fyllt 12 år och har ett utländskt medborgarskap

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon

  • har ensam vårdnad om barnet eller
  • har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.

 

Dubbelt medborgarskap

Finska och isländska medborgare behåller sina finska respektive isländska medborgarskap när de blir svenska medborgare. Observera att detta inte gäller medborgare i några andra länder.

I Danmark har lagstiftningen nyligen ändrats vad gäller dubbelt medborgarskap. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 september 2015. För närmare information besök Justitsministeriets webbplats.

 

Personbevis

Vid anmälan om svenskt medborgarskap behöver Länsstyrelsen även ett personbevis som beställs från Skatteverket, personbeviset får inte vara äldre än 2 månader.  Personbeviset ska vara för ”ansökan om svenskt medborgarskap” och kan beställas: Här

 

Postadress

Blanketten och personbeviset skickas till

Länsstyrelsen i Norrbottens län

971 86 Luleå    

 

Avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap enligt villkoren för vuxna kostar 475 kr. För anmälan enligt villkoren för ungdomar och barn är avgiften 175 kr. Anmälningsavgiften ska betalas in på bankgiro 5181-9266. Märk betalningen med namn eller personnummer samt att avgiften avser svenskt medborgarskap.

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.