Medborgarskap 

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

Anmälan om svenskt medborgarskap

När anmälan görs till länsstyrelsen ska villkoren nedan vara uppfyllda.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fått sitt danska, finländska, norska eller isländska medborgarskap på något annat sätt än genom ansökan
  • har fyllt 18 år
  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren

Ungdomar 18–20 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år men inte 20 år
  • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år som har permanent uppehållstillstånd i Sverige  

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har fyllt 18 år
  • samtycker till att bli svenska om de har fyllt 12 år och har ett utländskt medborgarskap  

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon har ensam vårdnad om barnet har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare  

Återgå till svenskt medborgarskap

Har du en gång haft svenskt medborgarskap men av någon anledning förlorat det så kan du få tillbaka ditt svenska medborgarskap om du anmäler det hos länsstyrelsen  

Dubbelt medborgarskap

Finska och isländska medborgare behåller sina finska respektive isländska medborgarskap när de blir svenska medborgare. Observera att detta inte gäller medborgare från några andra länder.  

Anmälningsblanketter och avgifter

Anmälningsblanketter kan beställas hos Länsstyrelsen. Du hittar också blanketterna på länkarna till höger.

Personbevis ska bifogas anmälan. Det beställer du hos Skatteverket.

Har du fyllt 20 år är anmälningsavgiften 475 kronor. Annars är avgiften 175 kronor. Avgiften tas ut för att anmälan ska prövas.  

Avgiften betalas in till postgirokonto 95 39 98 - 2 eller bankgiro 5181-9266. Du ska ange Länsstyrelsen i Norrbottens län som betalningsmottagare. Ange dessutom namn och personnummer för den person anmälan avser.  

När du har fyllt i blanketten ska den skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå  

Kontakta oss

Norrbotten
010-225 50 00
norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤norrbotten snabela lansstyrelsen punkt se