Integration 

Många händer

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.   

 • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska Länsstyrelsen:  

 • medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända 
 • främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända 
 • stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering
 • följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå
 • medverka till att det finns beredskap samt förhandlar med kommunerna att ta emot ensamkommande barn/ungdomar.

 

Integrationspolitiken fokuserar på:

 • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
 •  fler i arbete och fler företagare 
 • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
 • en effektiv bekämpning av diskriminering 
 • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
 • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Torsten Fors
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
Torsten punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255283
Liv Bystedt
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
liv punkt bystedt snabela lansstyrelsen punkt se¤liv punkt bystedt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255529
070-5371924