Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person på någon annanstan plats än på en begravningsplats, måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.
Bild på blad

Var får man sprida ut aska efter avliden?

Askan efter avliden får strös ut på annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där askan ska spridas ger tillstånd till det.

Du kan få tillstånd för detta om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att askan kommer att hanteras pietetsfullt. Platsen där askan sprids får inte markeras på något sätt.

Spridning kan ske både på mark och över havet. Det bör inte vara i anslutning till bebyggelse, tomtmark, sjöar eller vattendrag och inte heller nära område där fritidsaktiviteter som fiske, bad, båtfärder eller annat förekommer.

När kan man lämna in ansökan om att få sprida ut aska?

Ansökan om spridning av aska kan göras först när någon avlidit. Tillståndet kan alltså inte ges i förtid.

En person som vill att askan ska spridas på annan plats än begravningsplats bör skriva ner sina önskemål och upplysa sina nära anhöriga.

Vad ska man skicka med i ansökan?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Till ansökan om spridning av aska ska du bifoga:

  • registerutdrag med släktutredning från folkbokföringen på Skatteverket
  • karta över den plats där spridningen ska ske (markera platsen)
  • eventuellt tillstånd från markägare

Vad händer när Länsstyrelsen fått ansökan?

Efter att ansökan lämnats in till Länsstyrelsen hörs Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Om platsen bedöms vara lämplig så meddelar Länsstyrelsen därefter tillstånd till "utströende av aska".

Intyg att spridning av aska skett

I tillståndet anges att man, inom två veckor från det att askan strötts ut, ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett. Länsstyrelsen meddelar sedan Skatteverket att spridning har skett.